вгору

Які зміни чекають на акціонерні товариства – законопроєкт на розгляді у ВРУ

На розгляді у ВРУ знаходиться проєкт Закону «Про акціонерні товариства» від 25.11.2019 р. № 2493 (далі – Законопроєкт), який  передбачає внесення змін направлених на підвищення рівня корпоративного управління у господарських товариствах відповідно до європейських практик та стандартів, що сприятиме захисту прав інвесторів та розширенню можливостей для залучення капіталу.

Законопроєктом  вносяться зміни до законодавчих актів, зокрема: Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про державне регулювання ринку цінних парів в Україні», Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закон України «Про інститути спільного інвестування», Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закон України «Про банки і банківську діяльність», Закон України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», Закон України «Про холдингові компанії в Україні», тощо.

Даним законопроєктом передбачається:

 • удосконалення питання проведення загальних зборів акціонерного товариства шляхом запровадження механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування;
 • запровадження діяльності радника з корпоративних прав щодо здійснення розповсюдження досліджень, надання консультацій та будьяких інших рекомендацій щодо корпоративних прав;
 • запровадження на законодавчому рівні вимог до корпоративного управління професійних учасників фондового ринку;
 • можливість обрання акціонерним товариством однорівневої структури управління товариством шляхом створення ради директорів акціонерного товариства, яка здійснюватиме контроль та управління за діяльністю акціонерного товариства, з одночасним передбаченням випадків обов'язкового застосування виключно дворівневої структури управління акціонерним товариством;
 • врегулювання питання запровадження в акціонерних товариствах посади корпоративного секретаря,  визначення  його компетенції  та повноважень, а також порядку обрання та відкликання корпоративного секретаря;
 • виключення із Закону України «Про акціонерні товариства» норм, які вимагають існування в акціонерних товариствах ревізійної комісії (ревізора);
 • розширення кола осіб, яким надано право звертатися до суду з похідним позовом;
 • врегулювання питання відповідальності посадових осіб акціонерного товариства, зокрема шляхом передбачення механізму відшкодування ними збитків,  встановлення обмеження щодо зайняття посад в акціонерному товаристві та можливості дострокового припинення повноважень посадових осіб акціонерного товариства у разі завдання такими особами збитків акціонерному товариству;
 • запровадження механізму обліку часток товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю в обліковій системі Центрального депозитарію цінних паперів;
 • врегулювання питань злиття, приєднання, виділу та поділу акціонерних товариств відповідно до норм Директиви  2017/1132/ЄС від 14.06.2017р. стосовно деяких аспектів законодавства про компанії.
Крім того, прийняття законопроєкту дозволить запровадити:
 • механізм проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування;
 • приведення норм щодо представництва акціонерів у відповідність до законодавства ЄС, зокрема, норм Директиви 2007/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 11.06.2007 р. про реалізацію окремих прав акціонерів у лістингових компаніях;
 • в акціонерних товариствах однорівневої структури управління товариством;
 • врегулювання питання відповідальності посадових осіб акціонерного товариства;
 • приведення норм щодо злиття, приєднання, виділу та поділу акціонерних товариств у відповідність до норм Директиви 2017/1132/ЄС від 14.06.2017 р. стосовно деяких аспектів законодавства про компанії.