вгору

Який період можуть перевіряти контролюючі органи?

Контролюючі органи мають право проводити перевірки і звірки платників податків відповідно до пп. 20.1.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Пунктом 102.1 ПКУ визначено, що контролюючий орган, крім випадків, визначених п.102.2 ПКУ, має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених ПКУ, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до ст.39 ПКУ), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (п. 133.4 ПКУ) та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання (в т.ч. від нарахованої пені), а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

Тобто, при плануванні, організації та проведенні документальної перевірки контролюючі органи враховують строки давності (п. 102.1 ПКУ), які поширюються також на період, який може бути охоплений перевіркою. Роз’яснення з цього питання були надані на інформаційно-довідковому ресурсі "ЗІР" (категорія 136.01).

При цьому, п. 102.2 ПКУ передбачено, що грошове зобов’язання може бути нараховане або провадження у справі про стягнення такого податку може бути розпочате без дотримання строку давності, визначеного в абзаці першому п. 102.1 ПКУ, якщо:

- податкову декларацію за період, протягом якого виникло податкове зобов’язання, не було подано;

- посадову особу платника податків (фізичну особу – платника податків) засуджено за ухилення від сплати зазначеного грошового зобов’язання або у кримінальному провадженні винесено рішення про його закриття з нереабілітуючих підстав, яке набрало законної сили.

Крім того, відлік строку давності зупиняється на будь-який період, протягом якого контролюючому органу згідно з рішенням суду заборонено проводити перевірку платника податків або платник податків перебуває поза межами України, якщо таке перебування є безперервним та дорівнює чи є більшим за 183 дні (відповідно до п. 102.3 ПКУ).

До відома! Частиною 16 ст. 25 Закону України в08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено, що строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується.

Крім того, перевіркою в частині правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати єдиного внеску охоплюється період з 01.01.2011 р. або період, що настає за періодом, охопленим попередньою перевіркою із зазначеного питання.