вгору

Який порядок зняття з обліку в контролюючих органах банку у разі його ліквідації?

Відповідно до ст. 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ (далі – Закон № 2121) банк може бути ліквідований: 

  1. за рішенням власників банку; 
  1. у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

Нагадаєм, що банки повідомляють контролюючі органи щодо прийняття рішення про їх ліквідацію або реорганізацію. Це передбачено розд. ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588 (далі – Порядок № 1588).  

Так, п. 11.4 розд. ХІ Порядку № 1588 встановлено, що у разі ліквідації банку голова ліквідаційної комісії або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку протягом десяти днів від дня прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії зобов’язаний подати до кожного з контролюючих органів, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлені підрозділи, такі документи: 

  • заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП (далі – Заява за ф. № 8-ОПП); 
  • інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів; 
  • копію рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; 
  • копію рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або копію рішення загальних зборів банку про обрання ліквідаційної комісії у разі ліквідації банку за рішенням власників банку. 

При цьому, Заява за формою № 8-ОПП та копії документів можуть бути подані до контролюючого органу, зокрема, в електронній формі. 

Про це повідомили податківці на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 116.07. 

Нагадаємо нашим користувачам, що Заяву за ф. №8-ОПП (ідентифікатор форми J1314201) зручно подавати у програмі M.E.Doc.