вгору

Якщо ФО є контролюючою особою КІК у країнах з різними грошовими одиницями

Особливості оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії (далі – КІК) визначено п. 39-2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Так, об’єктом оподаткування для ПДФО (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа на останній день відповідного звітного періоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток КІК, що обчислюється відповідно до правил, визначених ст. 39-2 ПКУ

Водночас норми п. 39-2.4 ПКУ передбачають перелік умов, у разі дотримання яких, скоригований прибуток КІК не включається до бази оподаткування контролюючої особи, зокрема, якщо загальний сукупний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 млн євро на кінець звітного періоду. 

З метою визначення виконання умови звільнення від оподаткування прибутку КІК, контролююча особа для обрахунку загального сукупного доходу усіх КІК вираховує середній курс валют (різних грошових одиниць) за звітний період КІК на підставі офіційних курсів гривні щодо іноземних валют (середній за період), що розміщено на сайті НБУ, та порівнює сумарну суму з еквівалентом 2 млн євро, перерахованого за офіційним курсом євро до гривні на кінець звітного періоду. 

Про це повідомлено на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 103.29.