вгору

Якщо первинні документи на території бойових дій, а ПН заблоковано

Якщо платником ПДВ, який може виконувати свій податковий обов’язок, було направлено на реєстрацію ПН і її реєстрацію зупинено, а первинні документи залишились на території активних бойових дій та/або знищені, то необхідно подати до ДПС у довільній формі повідомлення про неможливість вивезення первинних документів, підписане керівником підприємства та головним бухгалтером. У ньому слід зазначити: обставини, що призвели до втрати та/або неможливості вивезення первинних документів, податкові (звітні) періоди, а також загальний перелік первинних документів (за можливості – із зазначенням реквізитів). 

Якщо у платника ПДВ відсутня можливість своєчасно виконати свій податковий обов’язок, то він може протягом 6-ти місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні подати копії документів та письмові пояснення до контролюючого органу, та/або у довільній формі повідомлення про неможливість вивезення/та або знищення первинних документів. 

Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджений наказом Мінфіну від 12.12.2019 р. № 520 (далі – Порядок № 520). 

Відповідно до п. 4 Порядку № 520 у разі зупинення реєстрації ПН/ РК в ЄРПН платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН. 

При цьому, строки подання письмових пояснень та копій документів платником податків до ДПС становить 365 календарних днів (далі – к. дн.), що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в ПН/РК (п. 6 Порядку № 520). 

Підпунктом 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що за відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у т. ч. звітності, передбаченої п. 46.2 ПКУ, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом 6-ти місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. 

Відповідно до пп. 69.28 підрозд. 10 розд. XX ПКУ установлено, що до платників податків/податкових агентів, які провадили діяльність на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих рф територіях України і не можуть пред’явити первинні документи, на підставі яких здійснюється облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, як виняток із положень ст. 44 ПКУ, застосовуються спеціальні правила для підтвердження даних, визначених у податковій звітності. 

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, та переліків документів на підтвердження затверджений наказом Мінфіну від 29.07.2022 р. № 225. 

Які підстави неможливості пред’явлення первинки? 

Підставами неможливості пред’явлення первинних документів є втрата (знищення чи зіпсуття) первинних документів або знаходження їх на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на тимчасово окупованих рф територіях України, якщо їх неможливо вивезти або їх вивезення пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я платника податків, фізосіб чи неможливе у зв’язку з адміністративними перешкодами, встановленими органами влади. 

Підставами неможливості виконання платниками податків – юрособами та їх відокремленими підрозділами податкових обов’язків (у т. ч. обов’язків податкових агентів), серед іншого, є неможливість використати чи вивезти документи, комп’ютерне та інше обладнання внаслідок ведення бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф та/або використання чи вивезення документів, комп’ютерного або іншого обладнання, пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я посадової особи платника податків або неможливе у зв’язку з встановленням уповноваженими органами держвлади відповідно до закону в умовах воєнного стану заборон та/або обмежень (п. 1 розд. II Порядку № 225). 

У разі втрати та/або неможливості вивезення первинки платник податків/податковий агент подає до ДПС в довільній формі повідомлення про неможливість вивезення первинних документів, підписане керівником підприємства та головбухом, в якому зазначаються:  

 • обставини, що призвели до втрати та/або неможливості вивезення первинних документів; 
 • податкові (звітні) періоди; 
 • загальний перелік первинних документів (за можливості – із зазначенням реквізитів). 

Пунктом 3 розд. ІІ Порядку № 225 визначено правила, які застосовуються до платників податків, у т. ч. щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, які на дату набрання чинності Порядком № 225 мають можливість подати до контролюючого органу заяву та документи (копії документів), інформацію про відсутність можливості виконання податкових обов’язків. 

Заява має містити: 

 • повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) платника податків; 
 • код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; 
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); 
 • податкову адресу платника податків; 
 • найменування контролюючого органу, до якого подається заява; 
 • дату подання заяви; 
 • чітке та стисле обґрунтування підстав для підтвердження неможливості виконання платником податків податкових обов’язків з посиланням на документальне підтвердження викладених фактів; 
 • вичерпний перелік додатків із зазначенням кількості сторінок кожного документа, їх повної назви та реквізитів (дата, номер, найменування органу, що видав документ); 
 • які саме податкові обов’язки не мав/не має можливості виконати платник податків; 
 • інформацію про податкові періоди, за які неможливо виконувати податкові обов’язки, або інформацію щодо обставин, пов’язаних з проведенням воєнних (бойових) дій, терактами, диверсіями або іншими обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), спричиненими військовою агресією рф, тимчасовою окупацією збройними формуваннями рф; 
 • підписи платника податку – фізособи або посадових осіб платника податку, засвідчені печаткою платника податку (за наявності). 

За наявності інших документів, інформації, що підтверджують неможливість своєчасно виконати свій податковий обов’язок, платники податків – юрособи, у т. ч. щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, надають такі документи (копії документів). Платники податків – фізособи, зокрема самозайняті особи, надають інші документи, інформацію, що підтверджують неможливість своєчасно виконати свій податковий обов’язок разом із документом, що підтверджує таку особу. 

За відсутності у платника податків, у т. ч. щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, можливості подати таку заяву та відповідні документи (копії документів), інформацію у строки, визначені п. 3 розд. ІІ Порядку № 225, платник податків подає заяву та відповідні документи (копії документів), інформацію одночасно з набуттям можливості виконання одного із податкових обов’язків (реєстрації ПН, подання звітності, сплати невиконаного податкового зобов’язання тощо) таким платником податку, передбачених ПКУ або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контролюючий орган, але не пізніше 60 к. дн. з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платника податків. Це передбачено абз. другим п. 4 розд. ІІ Порядку № 225. 

Порядок розгляду документів платників податків щодо можливості чи неможливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок визначено у розд. ІІІ Порядку № 225. 

Відповідно до п. 5 розд. ІІ Порядку № 225 платники податків, щодо яких ДПС прийнято рішення про неможливість своєчасного виконання платником податків податкового обов’язку, та у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, зобов’язані повідомити, контролюючий орган про відновлення можливості виконання платником податків, у т. ч. щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, податкового обов’язку не пізніше 60 к. дн. з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків, шляхом подання повідомлення довільної форми у порядку, передбаченому п. 8 розд. ІІ Порядку № 225. 

Втрата документів, що не пов’язана з проведенням на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на тимчасово окупованих рф територіях України, бойових дій, не надає права платнику податків/податковому агенту застосовувати положення пп. 69.28 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ. 

Обов’язок доведення відсутності підстав для застосування положень пп. 69.28 підрозд. 10 розд. XX ПКУ покладається на контролюючий орган. Платник податків/податковий агент, який безпідставно застосував положення пп. 69.28 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, вважається таким, що ухиляється від сплати податків, та несе відповідальність, передбачену ПКУ та іншими законами України. 

За відмови у застосуванні положень пп. 69.28 підрозд. 10 розд. XX ПКУ контролюючий орган не пізніше одного місяця з дати отримання відповідного повідомлення від платника податків/податкового агента видає вмотивоване рішення із зазначенням підстави та доказів такої відмови. 

Рішення контролюючого органу може бути оскаржено в адміністративному чи судовому порядку. До винесення остаточного рішення по справі контролюючий орган не може піддавати сумніву показники податкової звітності, а також ініціювати проведення будь-якої перевірки платника податків/податкового агента щодо податкових (звітних) періодів, зазначених у відповідному повідомленні. 

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією затверджено наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 р. № 309. 

Про це повідомило ГУ ДПС у Запорізькій області.