вгору

Кабмін затвердив обов’язкові вимоги до Довірчого списку

Постановою КМУ від 26.09.2018 р. № 775 (далі – Постанова № 775) затверджено Обов’язкові вимоги до Довірчого списку. Інформуємо наших користувачів, що в цьому списку буде міститися інформація про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, та інформація про послуги, що ними надаються.

Постанова була прийнята на виконання ч. 2 ст. 35 Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII (далі – Закон). Як ми повідомляли, цей Закон набирає чинності з 7 листопада 2018 року.

Отже, прийняття Постанови № 775 сприятиме формуванню нормативно-правової бази у сфері електронних довірчих послуг, зокрема забезпечить створення та функціонування Довірчого списку, визначить заходи щодо його інформаційного наповнення, технічної підтримки, супроводження обміну інформацією між його складовими частинами.

За повідомленням на Урядовому порталі, інформація, що міститься у Довірчому списку, є відкритою. А його держателем є Мін’юст, який виконує функції центрального засвідчувального органу.

Включення надавача електронних довірчих послуг до Довірчого списку буде здійснюватися на добровільних засадах.

Структура Довірчого списку містить наступні відомості (п. 7 Обов’язкових вимог):

1) позначку розмітки (тег) Довірчого списку для його ідентифікації електронними пошуковими системами;

2) про Довірчий список та схему Довірчого списку, а саме:

  • версію схеми Довірчого списку;
  • порядковий номер Довірчого списку;
  • тип Довірчого списку;
  • інформацію про оператора схеми Довірчого списку: найменування, місцезнаходження, електронна адреса офіційного веб-сайту та адреса електронної пошти;
  • інформацію про нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснюється ведення Довірчого списку;
  • дату публікації Довірчого списку;
  • дату наступної публікації Довірчого списку.

3) про кваліфікованих надавачів:

- місцезнаходження, контактну інформацію, найменування та семантичне найменування фізичної особи – підприємця або юридичної особи кваліфікованого надавача у форматі:

  • для юридичних осіб: NTRUA – «номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
  • для фізичних осіб – підприємців: PNOUA – «унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» або TINUA – «реєстраційний номер облікової картки платника податків», або PASUA – «номер паспорта громадянина України у формі книжечки» (для фізичних осіб – підприємців, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відповідну відмітку у паспорті);
  • для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб нерезидентів визначається за правилами, визначеними ДСТУ ETSI TS 119 612:2016 «Електронні підписи та інфраструктури. Довірчі списки» (ETSI TS 119 612:2016, IDT);

- кваліфіковані електронні довірчі послуги, які надає кваліфікований надавач, включаючи назву таких послуг, набір ідентифікаторів, що забезпечують їх унікальність, визначення типу, статусу тощо, а також дату та час останньої зміни статусу;

- історію змін статусів кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованого надавача (за наявності);

4) про електронну печатку центрального засвідчувального органу.

Постанова № 775 набирає чинності одночасно із Законом, тобто 7 листопада 2018 року.