вгору

Керівник може делегувати право власного підпису касових документів уповноваженій особі – НБУ

21.08.2018

Держава: звітність та податки

НБУ на своєму сайті роз’яснив, чиє прізвище та ініціали мають бути зазначені у графах «Керівник», «Головний бухгалтер» касових ордерів у разі їх підписання уповноваженою особою підприємства.

Відповідно до п. 25 розд. ІІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі – Положення № 148), приймання готівки в касу проводиться за прибутковим касовим ордером (додаток 2), підписаним головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником установи/підприємства. До прибуткових касових ордерів можуть додаватися документи, які є підставою для їх складання.

Про приймання установами/підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера), підписана головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником, підпис яких може бути засвідчений відбитком печатки цієї/цього установи/підприємства. Використання печатки установою/підприємством не є обов’язковим.

Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3) або видатковими відомостями (абзац перший п. 26 розд. III Положення № 148). Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником. До видаткових ордерів додаються заяви на видачу готівки, розрахунки.

При цьому, згідно з п. 34 розділу ІІІ Положення № 148 касир під час одержання касових ордерів або видаткових відомостей зобов’язаний перевірити:

1) наявність і справжність на документах підписів, передбачених додатками 2 та 3 до цього Положення, а на видатковій відомості – дозвільного напису керівника установи/підприємства або осіб, які ним уповноважені;

2) правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;

3) наявність перелічених у документах додатків.

Касир повертає документи для оформлення в разі невиконання хоча б однієї із вимог, зазначених у пп. 1 – 3 п. 34 розд. ІІІ Положення № 148.

Отже, у прибутковому та видатковому касових ордерах у графі «Керівник», «Головний бухгалтер», у разі їх підписання уповноваженою особою підприємства, має бути зазначено прізвище та ініціали уповноваженої особи підприємства. Тобто, НБУ вважає, що керівник установи/підприємства може делегувати право власного підпису касових документів уповноваженій ним особі.

Зверніть увагу!

У той же час ДФС в індивідуальних роз’ясненнях надає суперечливі роз’яснення стосовно такого делегування.