вгору

Коли не справляється авансовий внесок при виплаті дивідендів?

27.08.2018

Держава: звітність та податки

Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів регламентується п. 57.1-1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Підпунктом 57.1-1.2 ПКУ визначено, що емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток, крім випадків, передбачених пп. 57.1-1.3 ПКУ.

Отже, авансовий внесок не справляється у разі виплати дивідендів:

  • на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими пп. 57.1-1.2 ПКУ. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і відображає у податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
  • платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди;
  • фізичним особам.

Згідно з пп. 57.1-1.4. ПКУ виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням. При цьому, така виплата не підлягає оподаткуванню як дивіденди згідно з положеннями розділу IV ПКУ.

Крім того, звільняються від обов’язку сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі виплати дивідендів інститути спільного інвестування (пп. 57.1-1.6 ПКУ).

Такі роз’яснення були надані податківцями ГУ ДФС у Дніпропетровській області та на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 102.09.

Нагадаємо!

Дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, у т.ч. емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини) (пп. 14.1.49 ПКУ).

Авансовий внесок сплачується за ставкою 18% (п. 136.1 ПКУ).

До уваги!

Починаючи з 01.01.2018, для платників єдиного податку (3 та 4 групи) відмінено обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску при виплаті дивідендів. Тобто, платники єдиного податку (3 та 4 групи) не нараховують та не сплачують до бюджету авансові внески з податку на прибуток при виплаті з 01.01.2018 дивідендів, в т.ч. за результатами фінансово-господарської діяльності за періоди до 01.01.2018 р.

Дане роз’яснення розміщено в Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 108.05.