вгору

Коригування середнього заробітку проводиться і за відсутності колективного договору

27.06.2018

Зарплата

Відсутність колективного договору не є підставою для непроведення коригування заробітної плати при розрахунку відпускних. Це підтвердило Держпраці у листі від 17.05.2018 р. № 3933/4.1/4.1-ДП-18. Адже ст. 97 Кодексу законів про працю України визначено, зокрема, порядок погодження умов оплати праці при відсутності колективного договору. При цьому власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити питання оплати праці з виборним органом первинної профспілки (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Аналогічних висновків дійшло і Мінсоцполітики у листі від 17.05.2018 р. № 838/0/101-18. До того ж, Мінсоцполітики зауважило, що розміри посадових окладів (тарифних ставок), у т. ч. і випадки їх підвищення, можуть встановлюватися в положенні про оплату праці або іншому локальному акті підприємства.

До відома! Коригування середнього заробітку при розрахунку відпускних проводиться на підставі п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі – Порядок № 100). Йдеться про те, що у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими у колдоговорах, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середнього заробітку, за проміжок часу до підвищення коригується на коефіцієнт їх підвищення.

Оскільки коригування середнього заробітку передбачено для того, щоб працівники у випадку підвищення окладів чи тарифних ставок при обчисленні середнього заробітку відповідно до Порядку № 100 не втрачали заробітку, на думку Мінсоцполітики, коригування середнього заробітку необхідно проводити і за відсутності колдоговору.

Що стосується госпрозрахункових підприємств та фізосіб-підприємців, то коригування заробітної плати проводять з урахуванням їх фінансових можливостей. Якщо вони не мають можливості провести коригування на коефіцієнт підвищення, приймається рішення про зменшення коефіцієнта коригування. Таке рішення оформлюється наказом (за погодженням з профспілкою або іншим уповноваженим представляти інтереси працівників органом). В наказі слід зазначити причини, які не дозволяють провести коригування в повному обсязі (наприклад, зниження рентабельності, недостатність обігових коштів тощо).

Коефіцієнт коригування обчислюється шляхом ділення окладу (тарифної ставки) після підвищення на оклад (тарифну ставку), який працівник мав до підвищення.

Зверніть увагу! У разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) таке коригування середньої заробітної плати не провадиться.