вгору

Критерії оцінки ступенів ризику діяльності та періодичність проведення планових заходів Держпраці: є проект

Держпраці на своєму сайті оприлюднила проект постанови КМУ «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою України з питань праці».

Критеріями для оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, є:

 1. наявність у суб’єкта господарювання (далі – СГ) об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (незалежно від їх експлуатації, застосування) станом на будь-яку дату протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 2. експлуатація СГ об’єктів підвищеної небезпеки, застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки станом на будь-яку дату протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 3. виконання СГ робіт підвищеної небезпеки станом на будь-яку дату протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 4. використання у діяльності СГ шкідливих речовини III або IV класу небезпеки станом на будь-яку дату протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 5. порушення вимог законодавства щодо експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, вимог законодавства з питань гігієни праці, застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 6. порушення вимог законодавства у сфері промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 7. порушення вимог законодавства щодо розслідування нещасного випадку, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 8. настання нещасних випадків, наявність у працюючої особи СГ гострого або хронічного професійного захворювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.

У свою чергу, критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових перевірок дотримання законодавства у сферах зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, є:

 1. порушення СГ вимог законодавства про зайнятість населення;
 2. застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду;
 3. порушення СГ вимог законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
 4. одержання СГ державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;
 5. період, який сплинув після завершення планового періоду, у якому проводився останній плановий захід державного нагляду (контролю).

У сфері здійснення державного гірничого нагляду такими критеріями є порушення вимог законодавства, правил і норм щодо ведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини, проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.

Також проектом постанови визначено:

 • ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (додатки 1, 2, 3 до Критеріїв);
 • вичерпний перелік критеріїв, їх показників та кількості балів за кожним показником, шкала балів для визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (додатки 4, 5, 6 до Критеріїв).

Віднесення СГ до високого, середнього або незначного ступеню ризику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними відповідно у додатках 4 – 6, за такою шкалою:

 • від 41 до 100 балів – до високого ступеня ризику;
 • від 21 до 40 балів – до середнього ступеня ризику;
 • від 0 до 20 балів – до незначного ступеня ризику.

Зверніть увагу, що планові заходи державного нагляду (контролю) у відповідній сфері планується здійснювати за діяльністю СГ, яка віднесена до:

 • високого ступеня ризику – не частіше одного разу на два роки;
 • середнього ступеня ризику – не частіше одного разу на три роки;
 • незначного ступеня ризику – не частіше одного разу на п’ять років.

При цьому періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного СГ буде відраховуватися від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

До відома!

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту постанови приймаються до 26.09.2018 (включно) за наступною адресою:

Державна служба України з питань праці, 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14; e-mail: panchenko@dsp.gov.ua, kazakova@dsp.gov.ua; факс/тел.: (044) 289-70 09.