вгору

Критерії поділу платників податків для визначення способу подання податкової звітності

Порядок подання податкової звітності до контролюючих органів визначений ст. 49 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), та відповідно до якої податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

  • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22.05.2003 р. № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг" та від 05.10.2017 р. № 2155-VIII "Про електронні довірчі послуги" (надалі – Закони № 851 та № 2155).

Разом з тим, абз. 1 п. 49.4 ПКУ встановлено, що платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог законів № 851 та № 2155.

При визначенні обов’язку подання платниками податків податкової звітності до контролюючого органу в електронній формі застосовуються критерії, визначені ч. 2 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996), які наведені в Таблиці.

 Таблиця

Категорії підприємств (відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону № 996)

Найменування показника*

мікропідприємство

мале

середнє

велике

Балансова вартість активів

до 350 тис. євро включно до 4 млн. євро включно до 20 млн. євро включно понад 20 млн. євро 

Чистий дохід від реалізації

до 700 тис. євро включно до 8 млн. євро включно до 40 млн. євро включно понад 40 млн. євро 

Середня кількість працівників

до 10 осіб включно до 50 осіб включно до 250 осіб включно понад 250 осіб 

*показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв.

Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності. 

Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств.

Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Нацбанку, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

До відома! Платники податків при поданні декларації з податку на прибуток разом з фінансовою звітністю мають не забувати про критерії категорії підприємств, визначені ч. 2 ст. 2 Закону № 996. Граничний термін подання декларації з податку на прибуток підприємств за 2022 рік – 1 березня 2023 р.

Про це нагадало Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП.