вгору

Куди перераховується військовий збір ЮО, яка має відокремлені підрозділи?

Військовий збір належить до доходів загального фонду Державного бюджету України.

Одночасно нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються в порядку, встановленому розд. IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ), з урахуванням особливостей, визначених підрозд. 1 розд. XX ПКУ.

Згідно з пп. 168.4.1 ПКУ податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до відповідних бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України (далі – БКУ).

Так, п. 2 ст. 64 БКУ визначено, що податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Відповідно до абзацу першого пп. 168.4.3 ПКУ суми ПДФО, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Одночасно, абзацом другим пп. 168.4.3 ПКУ встановлено, що ПДФО, нарахований працівникам неуповноваженого відокремленого підрозділу юридична особа, перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого неуповноваженого відокремленого підрозділу.

Однак, вищезазначена норма регламентує порядок перерахування ПДФО до місцевого бюджету, а оскільки військовий збір зараховується до державного бюджету, зазначена в абзаці другому пп. 168.4.3 ПКУ норма не може бути застосована для військового збору.

Таким чином, юридичною особою перераховується військовий збір, як за себе так і за неуповноважений відокремлений підрозділ, до бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації).

Суми військового збору, нараховані уповноваженим відокремленим підрозділом, перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням (реєстрації) такого відокремленого підрозділу.

Про це повідомили податківці на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія: 126.05.