вгору

Курсова різниця на суму дисконту: чи відображати у складі доходів та витрат?

ДПСУ надала індивідуальну податкову консультацію (далі - ІПК) № 2962/ІПК/99-00-21-02-02-06 від 05.08.2021 р. щодо коригування фінрезультату до оподаткування на різниці, що виникають внаслідок переведення іноземної валюти в національну за кредиторською заборгованістю зі сплати відсотків за договором позики, що отримана від нерезидента.

Так, за даними бухгалтерського обліку рахується довгострокова заборгованість по отриманій позиці в іноземній валюті від засновника - нерезидента, яку на дату балансу було дисконтовано (приведено до теперішньої вартості). Суму дисконту відображено у складі іншого додаткового капіталу.

На кожну дату балансу валютна заборгованість переоцінюється через зміну курсу. Курсова різниця на суму дисконту нараховується за правилами бухгалтерського обліку.

Як відображаються в складі доходів та витрат підприємства курсові різниці, нараховані на суму дисконту по отриманих позиках від засновника-нерезидента?

Об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Це визначено пп. 134.1.1 ПКУ.

Зверніть увагу! Положеннями ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на суму курсових різниць, що виникають за операціями в іноземній валюті (отримання позики від засновника - нерезидента, дисконтування кредиторської заборгованості).

Перерахунок курсових різниць при зміні валютного курсу здійснюється за правилами бухгалтерського обліку.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (ч. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV).

Таким чином, питання відображення у бухгалтерському обліку сум курсових різниць від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті належить до компетенції Мінфіну.

Нагадаємо, що ІПК надана ДПСУ конкретному платнику податків і має індивідуальний характер. Щоб уникнути непорозумінь із податковими органами, радимо Вам з відповідного питання звертатися за персональною відповіддю для Вашого підприємства.