вгору

Лікарняні спеціалісту резидента Дія Сіті: яка ставка ПДФО?

Відповідно до пп. 170.14-1.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податковим агентом платника податку – спеціаліста резидента Дія Сіті під час нарахування (виплати) на його користь доходів у вигляді зарплати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами чи у зв’язку з виконанням гіг-контракту, укладеного у порядку, передбаченому Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 р. № 1667-ІХ (далі – Закон № 1167), є резиденти Дія Сіті.

Згідно з пп. 170.14-1.2 ПКУ за ставкою, визначеною п. 167.2 (5%), оподатковуються доходи платника податку – спеціаліста резидента Дія Сіті, що виплачуються на його користь резидентом Дія Сіті у вигляді:

а) зарплати;

б) винагороди за гіг-контрактом, укладеним у порядку, передбаченому Законом № 1667, у т. ч. винагороди за створення та перехід прав на твори, створені за замовленням;

в) авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори.

Статтею 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР визначено структуру зарплати, до якої включаються: основна зарплата; додаткова зарплата; інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, здійснюється з урахуванням Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

Згідно з п. 3.2 розд. III Інструкції № 5 допомога по тимчасовій непрацездатності відноситься до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи (пп. 165.1.1 ПКУ):

  • сума державної та соціальної матеріальної допомоги;
  • держдопомоги, компенсацій, вартість соцпослуг та реабілітаційної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах);
  • винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соцстрахування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю згідно із законом, указами Президента України та актами КМУ, а також вартість соцдопомоги в натуральній формі малозабезпеченим сім’ям, що отримана від надавачів соціальних послуг відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VІІІ.

Винятки, передбачені пп. 165.1.1 ПКУ, не поширюються на виплату зарплати, грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку) та виплату, пов’язану з тимчасовою втратою працездатності.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ (пп. 164.2.20 ПКУ).

Згідно з п. 167.1 ПКУ ставка податку становить 18% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податків (крім випадків, визначених у пп. 167.2167.5 ПКУ), у т. ч., але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Отже, оскільки дохід у вигляді допомоги по тимчасовій втраті працездатності (лікарняні) не включається до складу зарплати, оподаткування такого доходу здійснюється у загальному порядку, тобто за ставкою ПДФО 18%.

Про це повідомило Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП.