вгору

Мінекономіки пропонує зміни до деяких наказів, що регулюють питання у сфері охорони праці

Мінекономіки оприлюднило проект наказу “Про внесення змін до деяких наказів, що регулюють питання у сфері охорони праці” (далі – проект акта). 

Проект акта розроблено з метою забезпечення виконання рішення Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2023 № 44, зокрема в частині скасування інструментів державного регулювання. 

Зокрема, проектом пропонується:  

- у Правилах безпеки у виробництві свинцю та цинку, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22 серпня 2006 року № 549, скасувати вимогу погодження з територіальними органами санітарно-епідеміологічної служби України такі роботи:  

  • мокре прибирання пилу з робочих місць і основного обладнання та будівельних конструкцій. Порядок та періодичність прибирання слід установлювати інструкцією, затвердженою роботодавцем; 
  • аналіз повітря на робочих місцях на запиленість і загазованість (повинен здійснюватися за графіком, затвердженим роботодавцем); 
  • зберігання, перевезення і знищення відходів шкідливих або отруйних речовин (повинні провадитись згідно з вимогами інструкції, затвердженої роботодавцем); 

- у Правилах атестації зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року № 61, зокрема: 

  • виключити норму щодо видачі Дозволу на роботу атестаційної комісії територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці України на підставі спільного висновку Українського атестаційного комітету зварників та експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці; 

- у Правилах охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 грудня 2007 року № 316: 

  • виключити вимогу пожежного нагляду у заводських і цехових складах для  ЛЗР (легкозаймистих з температурою спалаху парів 45 град.С і нижче) та ГР (горючих з температурою спалаху парів вище 45 град.С) ремонтних роботи, які пов’язані з використанням газового або електричного зварювання, відкритого вогню. Такі роботи повинні виконуватися з письмового дозволу роботодавця та відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004 і в присутності відповідальної за склад особи; 

- у Правилах будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджені наказом Міністерства України  з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, виключити вимоги про те, що: 

  • місця і терміни проведення заходів з атракціонами погоджуються з відповідними місцевими держадміністраціями, власниками територій та споруд; 
  • організатори заходів повинні завчасно узгоджувати з відповідними місцевими органами виконавчої влади, власниками будівель та споруд місця і терміни проведення заходів, пов'язаних з атракціонами; 

- у Правилах охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 № 964: 

  • виключити вимогу щодо погодження з органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду застосовування матеріалів, що містять у собі з’єднання зі свинцю, лише, коли неможлива заміна з’єднань зі свинцю менш шкідливими з технічних причин; при цьому повинні вживатися відповідні застережні заходи.