вгору

Нацбанк вніс зміни до здійснення безвиїзного банківського нагляду

З 01.11.2023 року наберуть чинності зміни до Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного банківського нагляду. 

У Змінах, зокрема, передбачено обов’язок банків повідомляти Національний банк про проведення зборів учасників/засідань колегіальних органів банку та про прийняті ними рішення шляхом надсилання: 

  • листа з інформацією в електронній формі - протягом двох робочих днів із дня, наступного за днем проведення зборів учасників / засідань колегіальних органів банку та/або прийняття ними рішень; 
  • протоколу зборів учасників / засідань колегіальних органів банку із супровідним листом в електронній формі - наступного робочого дня за днем складення / формування протоколу. 

Таке інформування стосується виключно надання повідомлень про проведення зборів/засідань та про прийняті рішення на зборах учасників/засіданнях органів управління та комітетів банку, обов’язкове утворення яких передбачено у цьому законі. 

З Положення також виключено норми стосовно проведення камеральних перевірок, ураховуючи, що для всіх банків призначено уповноважених службовців Національного банку для здійснення нагляду, що сприятиме вчасному реагуванню на можливі негативні тенденції в діяльності банків та підвищенню ефективності ризик-орієнтованого банківського нагляду. 

Зміни до Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного банківського нагляду ухвалено постановою Правління НБУ від 16.09.2023 №116, яка набирає чинності з 01 листопада 2023 року. 

Про це повідомив Нацбанк на офіційному сайті.