вгору

Нагадування Держпраці щодо виплати ЗП

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Це визначено ч. першою ст.  94 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП).  

Частиною 5 статті 97 КЗпП оплату праці працівників здійснюють першочергово. 

Крім того, ч. 6 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР своєчасність та обсяги виплати зарплати працівникам не можуть залежати від інших платежів та їхньої черговості. 

Важливо! Зарплата має виплачуватися регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (ст. 115 КЗпП). 

Нагадаємо, що з 24.02.2024 р. відповідно до  Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 р. № 389-VIII в Україні діє режим воєнного стану. 

Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX (далі - Закон № 2136) на період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до ст. 43, ст. 44 Конституції України. 

Так, ст. 10 Закону № 2136: 

  • заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором; 
  • роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати; 
  • роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили. 
  • звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати; 
  • у разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства. 

Про це нагадали фахівці Східного міжрегіонального управління Держпраці.