вгору

Наслідки у разі ненадання відповіді на запит податківців

Контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про надання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження. Це передбачено п. 73.3 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).  

Ненадання відповіді на запит, неподання або подання не в повному обсязі платником податків, фінансовим агентом або іншою особою документів чи іншої інформації на запит контролюючого органу, надісланий відповідно до підстав, передбачених пп. 6 - 8 пп. 73.3.1 ПКУ, тягне за собою накладення штрафу у 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт (на сьогодні ця сума становить 33500 грн). 

Неподання або подання не в повному обсязі платником податків документів чи іншої інформації на запит контролюючого органу в інших випадках, передбачених ст. 73 ПКУ, тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати (6700 грн), встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт. 

Зверніть увагу! Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє особу від обов'язку подання інформації. 

Про це повідомили податківці Головне управління ДПС у Сумській області.