вгору

НБУ затвердив Правила подання звітності про активні операції

Національний банк затвердив Правила подання звітності про активні операції (далі – Правила). 

Правила розроблено на виконання вимог Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” (далі – Закон про фінансові послуги) та з метою отримання Національним банком звітності від учасників фінансового ринку, які проводять активні операції, для здійснення нагляду за їх діяльністю та оцінки ефективності управління кредитним ризиком. 

Правила визначають загальні вимоги до формування звітності про активні операції, порядок її підписання та подання до Національного банку. 

Респонденти, що подають звітність про активні операції 

Звітність про активні операції подають до Національного банку такі респонденти: 

 • банки України; 
 • фінансові компанії, що мають право надавати хоча б одну з фінансових послуг, визначених у пунктах 1–4 частини першої статті 29 Закону про фінансові послуги, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит, надання гарантій, факторинг, фінансовий лізинг; 
 • кредитні спілки. 

Звітна інформація 

Звітність про активні операції містить інформацію про операції за видами фінансових послуг, визначеними в пунктах 2, 4–6 ч. першої ст. 4 Закону про фінансові послуги, операції з цінними паперами, дебіторською заборгованістю, похідними фінансовими інструментами (деривативами) та операції з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, що обліковуються за активними балансовими або позабалансовими рахунками респондента, а також інформацію про боржника та осіб, пов’язаних з боржником та активною операцією. 

Вимоги до формування звітності 

Встановлено вимоги до формування звітності про активні операції щодо: 

 1. Наборів даних; 
 1. Реквізитів звітності про активні операції; 
 1. Довідників та їх значень, що використовуються для складання звітності про активні операції. 

Звітність про активні операції подається до Національного банку в форматі JSON та має відповідати формалізованому опису, визначеному в JSON-схемі. 

Вимоги до формування звітності розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика / Організація статистичної звітності / Реєстр реквізитів звітності про активні операції”. 

Критерії подання звітності 

Респондент подає до Національного банку звітність про активні операції, якщо загальна сума зобовʼязань (сукупний обсяг боргу) боржника дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку, установленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним), і надалі до повного припинення зобовʼязань цього боржника. 

Терміни подання звітності 

Банки України, фінансові компанії, кредитні спілки подають до Національного банку звітність про активні операції в такі терміни: 

 1. Починаючи зі звітної дати 01 липня 2024 року, – інформацію про операції за видами фінансових послуг, визначеними в пунктах 2, 4–6 частини першої статті 4 Закону про фінансові послуги, а також інформацію про боржників та осіб, пов’язаних з боржниками і такими операціями; 
 1. Починаючи зі звітної дати 01 жовтня  2024 року, – інформацію в повному обсязі. 

Для забезпечення комфортного переходу учасників ринку до виконання нових вимог Національний банк не застосовуватиме заходів впливу за порушення Правил: 

 1. До банків – на звітні дати 01 липня, 01 серпня та 01 вересня 2024 року; 
 1. До фінансових компаній – на кожну звітну дату в період з 01 липня до 01 грудня 2024 року; 
 1. До кредитних спілок – на кожну звітну дату в період з 01 липня 2024 року до 01 червня 2025 року. 

Правила затверджені постановою Правління Національного банку від 18 січня 2024 року № 9 "Про затвердження Правил подання звітності про активні операції", яка набирає чинності з 23 січня 2024 року.