вгору

Не надано копій документів та пояснень при блокуванні ПН: чи буде штраф?

Як Ви знаєте, на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін. 

Відповідно до п. 201.16 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабміном. 

Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН затверджений наказом Мінфіну від 12.12.2019 р. № 520 (далі – Порядок № 520). 

У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН (п. 4 Порядку № 520). 

Зазначені письмові пояснення та копії документів платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в податковій накладній/розрахунку коригування. 

При цьому згідно з п. 120-1.1 ПКУ порушення платниками ПДВ граничного строку для реєстрації ПН та/або РК в ЄРПН тягне за собою накладення на платника ПДВ штрафу у відповідних розмірах. Розміри штрафів дивіться тут. 

Водночас 08 лютого 2023 року набрав чинності Закон України від 12.01.2023 року № 2876-ІХ (далі – Закон № 2876). 

Законом № 2876 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ доповнено пп. 89 та 90, якими на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, збільшено граничні строки реєстрації ПН/РК, встановлені п. 201.10 ПКУ, та зменшено розміри штрафів за їх порушення, які встановлено п. 120-1.1 ПКУ. 

Про це детальніше читайте тут. 

Визначені п. 89 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ строки реєстрації в ЄРПН застосовуються до ПН/РК, граничний термін реєстрації в ЄРПН яких припадає на період з дати набрання чинності Законом № 2876 (тобто з датою складання, починаючи з 16 січня 2023 року), та діють тимчасово протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано. 

Тобто штрафи у зменшених розмірах застосовуються у разі порушення платником податку граничних строків реєстрації ПН/РК із датою складання, починаючи з 16 січня 2023 року. 
При цьому порушення платником податку граничних строків реєстрації ПН/РК, з датою складання не пізніше 15 січня 2023 року, тягне за собою накладання на такого платника податку штрафу у розмірах, встановлених п. 120-1.1 ПКУ.
 

У разі зупинення реєстрації ПН/РК штрафні санкції, передбачені п. 120-1.2 ПКУ, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття відповідного рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування. 

Отже, податківці зазначили, що у разі якщо реєстрація ПН/РК в ЄРПН була зупинена і платником податку протягом 365 календарних днів не подані копії документів та письмові пояснення, необхідні для прийняття контролюючим органом рішення про їх реєстрацію, однак контролюючим органом за результатами проведеної перевірки виявлено факт здійсненої операції без реєстрації ПН/РК, то до такого платника податків застосовуються штрафні санкції, визначені п. 120-1.2, п. 90 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ. 

Роз’яснення надано на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», катерія 101.27.