вгору

Неприбуткові організації: умови внесення до Реєстру

29.01.2019

Держава: звітність та податки

Включення неприбуткових установ та організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр) та виключення з Реєстру відбувається на підставі постанови КМУ «Про затвердження порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» від 13.07.2016 р. № 440 (далі – Порядок № 440).

Відповідно по Податкового кодексу України (далі – ПКУ) неприбутковими підприємствами, установами та організаціями для цілей оподаткування податком на прибуток є підприємства, установи та організації, що одночасно відповідають таким вимогам:

  • утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. При цьому не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 ПКУ;
  • установчі документи передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
  • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Положення абз. 3 і 4 пп. 133.4.1 ПКУ щодо вимог наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи.

Зазначимо, що згідно з пп. 133.4.2 ПКУ доходи неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

Про це повідомили податківці ДФС у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що включення неприбуткової організації до Реєстру здійснюється контролюючим органом за основним місцем обліку неприбуткової організації та з присвоєнням їй ознаки неприбутковості (п.5 Порядку № 440).

Ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до п.4 Порядку № 440. Зокрема, бюджетні організації мають ознаку неприбутковості – 0031, громадські об’єднання – 0032, релігійні організації – 0035, пенсійні фонди – 0037, дачні кооперативи – 0041.

Неприбуткові організації мають змогу подавати реєстраційну заяву за формою №1-РН до контролюючих органів в електронній формі (п. 6 Порядку № 440) за допомогою програми M.E.Doc (ідентифікатор форми J1310501).

Докладніше про те, що неприбуткові організації можуть надсилати реєстраційну заяву за формою № 1-РН в електронному вигляді та які форми фінзвітності повинні подавати платники податку на прибуток та неприбуткові організації, читайте у Блозі бухгалтера.