вгору

Нещасний випадок на виробництві: порядок дій роботодавця

03.07.2018

Держава: звітність та податки

Фонд соцстраху повідомив про порядок дій роботодавця щодо організації розслідування нещасного випадку на виробництві.

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професіональних захворювань і аварій на виробництві затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232 (далі – Порядок № 1232).

У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт зобов’язаний (п. 8 Порядку № 1232):

- терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

- негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;

- зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, обладнання, устаткування у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний (п. 10 Порядку № 1232):

- протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок (додаток 2 до цього Порядку):

·Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;

·керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок – керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);

·керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;

органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;

·територіальному органові Держпраці.

- зробити запит до лікувального закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;

- протягом доби наказом утворити комісію з розслідування нещасного випадку у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування.

До складу комісії входять керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії), представник Фонду за місцезнаходженням підприємства, представник первинної профспілки (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок – представник профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки – уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці), а також представник підприємства, інші особи. До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт.

Важливо! Члени комісії мають право одержувати усні чи письмові пояснення щодо нещасного випадку та проводити опитування роботодавця, посадових осіб, інших працівників підприємства, у т. ч. потерпілого, та опитати осіб – свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб, робити необхідні запити, пов’язані з проведенням розслідування.

Роботодавець зобов’язаний створити належні умови для роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям), компенсувати витрати, пов’язані з її діяльністю, а також залучених до роботи експертів, інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з метою своєчасного і об’єктивного проведення розслідування нещасного випадку.

Комісія зобов’язана протягом 3 робочих днів з моменту її утворення, зокрема, скласти у п’яти примірниках акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 згідно з додатком 3 до Порядку № 1232 та акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 (якщо нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) і передати їх роботодавцеві для затвердження (п. 14 Порядку № 1232).

До відома! У разі нещасного випадку на виробництві Фонд соцстраху фінансує застрахованим особам щомісячні страхові виплати в разі часткової чи повної втрати працездатності; допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, одноразову допомогу в разі стійкої втрати працездатності або смерті потерпілого та ін. Також потерпілі на виробництві мають право на: лікування за рахунок коштів Фонду cоцстраху в закладі охорони здоров’я, враховуючи оперативні втручання; забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення упродовж усього періоду до відновлення працездатності; подальшу медичну реабілітацію; санаторно-курортне лікування тощо.