вгору

Невірно зазначені реквізити акцизного складу в АН: як виправити?

Податківці розказали, як виправити помилку, якщо в акцизній накладній невірно вказано реквізити акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримане пальне чи спирт етиловий.

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Мінфіну від 27.11.2020 р. № 729 (далі – Порядок № 729).

Заповнення розрахунків коригування акцизних накладних форм «П» та «С» здійснюється відповідно до розд. ІV та V Порядку № 729 відповідно.

Отже, якщо після реалізації пального/спирту етилового виникає потреба у виправленні помилок, допущених під час складання акцизної накладної (далі – АН) форми «П»/«С», показники такої АН підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної форми «П»/«С» (далі – РК), та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН).

Такий РК має бути зареєстрованим в ЄРАН після реєстрації акцизної накладної, показники якої коригуються, та у межах 1095 днів з дати здійснення операції з реалізації пального/спирту етилового, яка відбулась, починаючи з 01.07.2019 р.

Коригуються лише показники складених АН, зареєстрованих в ЄРАН відповідно до ст. 231 Податкового кодексу України.

У разі допущення помилки в АН, зокрема, у реквізитах акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримано пальне/спирт етиловий, та реєстрації в ЄРАН такої АН (її першого примірника), платником податку складається РК до такої АН:

  • в одному примірнику – для коригування складеної в одному примірнику АН (рис. 1);

Невірно зазначені реквізити акцизного складу в АН

Рис. 1

  • в одному примірнику – для коригування складеної в двох примірниках АН, другий примірник якої не зареєстрований отримувачем в ЄРАН (рис. 2);

Невірно зазначені реквізити акцизного складу в АН

Рис. 2

  • в двох примірниках – для коригування складеної в двох примірниках АН, другий примірник якої зареєстрований отримувачем в ЄРАН (рис. 3).

Невірно зазначені реквізити акцизного складу в АН

Рис. 3

У вступній частині РК акцизної накладної робиться відповідна відмітка «Х» в одному з передбачених формою такого розрахунку полів залежно від того, який показник АН коригується. Зокрема, для виправлення невірно вказаних реквізитів акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримане пальне/спирт етиловий зазначається код виду коригування «2» (відміна показників АН у зв’язку з помилковим зазначенням уніфікованого номера акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримане пальне/спирт етиловий).

Для здійснення відміни показників АН, що коригується в табличній частині такого розрахунку платник:

  • у графі 1 зазначає порядковий номер рядка – цифру «1»;
  • з АН переносить до граф 2, 3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;
  • до граф 4, 5 вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого спирту етилового з відповідним знаком (–), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого спирту етилового, зазначеного в АН (з урахуванням показників АН та РК до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН).

 Такий РК в повному обсязі сторнує обсяг пального/спирту етилового, зазначений в АН та РК до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН.

Після реєстрації в ЄРАН розрахунків коригування, складених для відміни показників АН, платником складаються АН на операції з реалізації пального/спирту етилового, які фактично відбулись, з правильними реквізитами та показниками, в яких зазначається:

  • порядковий номер документа, який має відповідати поточній нумерації;
  • дата складення нової АН, яка має відповідати даті складення помилкової накладної, що була зареєстрована в ЄРАН;
  • реєстраційний номер зареєстрованого в ЄРАН першого примірника АН, показники якої було скориговано таким розрахунком коригування.

Про це повідомили податківці.