вгору

Незабаром набере чинності новий Порядок обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних країн

Йдеться про наказ від 16.04.2022 р. № 118 (далі - Наказ № 118). Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування (наразі не є опублікованим).

Компетентним органом України для цілей обміну податковою інформацією є ДПСУ.

Головним виконавцем спецзапиту є структурний підрозділ ДПС, який здійснює обмін податковою інформацією з компетентними органами іноземних країн. Він має право (за необхідності) залучати інші структурні підрозділи ДПС до розгляду та виконання спецзапитів та підготовки відповідей на спецзапити компетентних органів іноземних країн.

Спеціальні запити виконуються ДПС лише за наявності міжнародних договорів. Він повинен бути обґрунтованим відповідно до чинного податкового законодавства України та практики його застосування.

У який випадках готується спецзапит?

Спеціальний запит готується у таких випадках:

1. аналіз податкової звітності суб’єкта господарювання (його філії, представництва, тощо) свідчить про можливість заниження платником податків податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або ПДФО при здійсненні виплат на користь нерезидентів шляхом неправомірного застосування звільнення від оподаткування або пониженої ставки податку, що передбачені міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування;

2. факти свідчать, що необхідна інформація знаходиться за межами України, і в ході проведення перевірок та/або звірок платників податків у межах податкового контролю виникає потреба в підтвердженні достовірності такої інформації, зокрема у разі встановлення простроченої дебіторської заборгованості у нерезидента перед резидентом;

3. існує підозра, що платежі, здійснені на користь резидента іншої держави, не були задекларовані;

4. платежі були здійснені резиденту іншої держави, що має ознаки компанії, що:

  • діє лише як проміжна ланка в інтересах іншої особи – бенефіціарного власника доходу;
  • не декларує доходи та не подає фінзвітність;
  • підлягає пільговому режиму оподаткування відповідно до внутрішніх пільгових режимів країни;

5. встановлено невідповідність між кількісними чи іншими показниками митної декларації та фактично оприбуткованими (імпортованими) або відвантаженими (експортованими) товарами;

6. факти свідчать про перерахування коштів за межі України з метою надалі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

7. існує необхідність отримання інформації щодо контролю за трансфертним ціноутворенням;

8. в інших випадках, коли для виконання або застосування положень законодавства України або міжнародних договорів ДПС потребує отримання інформації від компетентних органів іноземних країн.

Додатки до спеціального запиту

Додатками до спецзапиту можуть бути матеріали, що підтверджують взаємовідносини платників податків, стосовно яких здійснюється його оформлення. Його ініціатор повинен звертати особливу увагу на інформативну цінність для компетентного органу іноземних країн таких додаткових матеріалів.

Мова проектів спецзапитів

Проекти спецзапитів надсилаються ініціаторами головному виконавцю спецзапитів:

  • українською мовою (для Канади, країн Європи, Америки, Азії та інших);
  • російською мовою (для Федеративної Республіки Німеччина, країн СНД, Грузії, країн Балтії).

Спеціальні запити, відповіді на спеціальні запити та інформація, що надається у порядку спонтанного обміну інформацією, оформлюються у письмовій формі та направляються одним компетентним органом іншому у паперовому або електронному вигляді.

Відповідь компетентному органу готується головним виконавцем у формі листа, до якого додаються копії документів, що підтверджують надану інформацію, українською та англійською мовами або іншою іноземною мовою, якщо це обумовлено в договорі, на підставі якого надається інформація.

З набранням чинності Наказом № 118 втратить чинність наказ Мінфіну “Про затвердження Порядку обміну податковою інформацією за спеціальними письмовими запитами з компетентними органами іноземних країн” від 30.11.2012 р. № 1247

За матеріалами каналу Податковий вісник України.