вгору

НКЦПФР затвердила зміни щодо проведення загальних зборів акціонерів у період воєнного стану

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила зміни щодо особливостей проведення електронних загальних зборів акціонерів у період воєнного стану, з метою приведення нормативних актів НКЦПФР у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон). 

Так, на офіційному вебсайті НКЦПФР опубліковано затверджене рішення від 22 грудня 2023 року №1451 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154», яке набрало чинності 27 грудня 2023 року.  

Проведення електронних загальних зборів здійснюється відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02 червня 2023 року № 595. 

Важливо, що вимоги пов’язані з електронним голосуванням акціонерів (їх представників), можливістю участі акціонера в обговоренні питань порядку денного за допомогою засобів авторизованої електронної системи та з іншими нормами щодо функціонування авторизованої електронної системи, вводяться в дію з 01 січня 2024 року. 

Зверніть увагу, що рішенням НКЦПФР від 28 грудня 2023 року №1499 прийнято рішення про авторизацію програмно-технічного комплексу Центрального депозитарію цінних паперів, призначеного для проведення зборів акціонерів шляхом електронного голосування. 

Так, з 01 січня 2024 року на період дії воєнного стану загальні збори акціонерів АТ, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно одним з наступних шляхів: 

1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236; 

2) проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100% голосуючих акцій, відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (за виключенням випадків, коли місцем проведення загальних зборів є тимчасово окуповані території України або територія держави, що визнається згідно з законодавством України державою-агресором). При цьому загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно цього підпункту, не може перевищувати п’яти осіб; 

3) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02 червня 2023 року № 595. 

Про це повідомлено на Урядовому порталі.