вгору

Новації у сфері державного нагляду

21.05.2018

Держава: звітність та податки

Як відомо, лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності є одним із важливих напрямів євроінтеграційних реформ в Україні, спрямованих на створення сприятливого середовища для ведення бізнесу і залучення інвестицій шляхом запобігання невиправданому втручанню органів державного нагляду в господарську діяльність.

Нагадаємо нашим читачам, що основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності визначені Законом України від 05.04.2007 р. № 877 зі змінами (далі – Закон № 877).

У відповідності до кращих світових практик Закон № 877 запровадив ризик-орієнтований підхід до організації здійснення державного нагляду (контролю) (абзац вісімнадцятий ст.3 Закону № 877).

Закон 877 передбачає, що критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах, що регулюються законом №877, затверджує Кабінет Міністрів України за поданням відповідного органу державного нагляду (контролю).

У залежності від значення прийнятного ризику за відповідним критерієм усі суб’єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), віднесені  до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього або незначного.  

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) залежить від ступеня ризику, до якого віднесений суб’єкт господарювання.

Від ступеня ризику залежить і перелік питань для здійснення планових заходів контролю, який визначається і затверджується наказом відповідного органу державного нагляду.

Крім того, згідно вимог Закону № 877 органи державного нагляду затверджують та оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) з переліком питань, що підлягають перевірці.

Питання, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль) у кожному конкретному випадку, з урахуванням цілей та ступеня ризику, визначаються виключно в межах зазначеного у формі акту переліку питань та обов’язково вказуються  у направленні на перевірку.

У відповідності до вимог Закону № 877 Кабінет Міністрів України постановою КМУ від 10.05.2018 № 342 (далі – Постанова № 342) затвердив нові методики:

  • Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю);
  • Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).

Постановою № 342 запроваджено більш чіткі вимоги для оцінки та визначення ступеня ризику від провадження діяльності, що забезпечить оптимальний перерозподіл уваги органів державного нагляду (контролю) з менш ризикових суб’єктів господарювання на більш ризикові.

Очікується, що забезпечення єдиного та системного підходу до розроблення критеріїв сприятиме підвищенню об’єктивності, прозорості та неупередженості здійснення заходів державного нагляду (контролю).

У зв’язку із затвердженням нових методик з дня опублікування Постанови №342 втрачає чинність Постанова КМУ від 28 серпня 2013 р. № 752 із змінами.

Зверніть увагу! Згідно ст. 10 Закону № 877 суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), «якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акту, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику».