вгору

Нові штрафи за порушення застосування РРО: шпаргалка бухгалтеру

06.11.2019

Останні зміни законодавства про застосування РРО спричинили і зміну штрафних санкцій. Для зручності користувачів надамо шпаргалку зі штрафами за виявлені порушення ведення розрахункових операцій через РРО. Нагадаємо, що штрафи зміняться в два етапи: перший етап діятиме тимчасово, другий – на постійній основі.

Тимчасові штрафи – з 19.04.2020 р. по 30.09.2020 р.

У період з 19.04.2020 р. по 30.09.2020 р. будуть застосовуватися тимчасові фінансові санкції (п. 11 розд. II «Перехідні положення» Закону № 265, зі змінами відповідно до Закону № 128):

  • 10% вартості проданих з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону № 265 товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;
  • 50% вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

Постійні штрафи – з 01.10.2020 р.

Виявлене порушення

Розмір фінансових санкцій за порушення

Норма Закону № 265, зі змінами відповідно до Закону № 128

Якщо в ході перевірки виявлено:

- проведення розрахункових операцій на неповну вартість проданих товарів (наданих послуг);

- непроведення розрахункових операцій через РРО та/або програмні РРО з фіскальним режим роботи;

- невідповідность на місці проведення розрахунків суми готівки сумі коштів, зазначеній у X-звіті (денному звіті) РРО більше ніж на 10% розміру МЗП на 1 січня звітного (податкового) року, а у разі використання РК – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими протягом дня;

- невидача розрахункового документа (в паперовому та/або електронному вигляді), що підтверджує виконання розрахункової операції.

100% вартості проданих з цими порушеннями товарів (робіт, послуг) – зва вчинене перше порушення;

150% – за повторно вчинене порушення протягом року.

ст. 17

Якщо при здійсненні розрахункових операцій СГ не використовує, використовує незареєстровані належним чином, порушує встановлений порядок використання або не зберігає протягом встановленого строку КОРО та/або РК

50 нмдг

ст. 17

Якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на РРО та/або програмних РРО або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на такій контрольній стрічці

30 нмдг

ст. 17

При проведенні розрахункових операцій через РРО та/або програмні РРО без використання режиму попереднього програмування найменування кожного товару, який не є підакцизним, та/або послуги, ціни товару (послуги) та обліку їх кількості

5 нмдг

ст. 17

При проведенні розрахункових операцій через РРО та/або програмні РРО:

- без використання режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості;

- в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника;

300 ндмг

ст. 17

При порушенні встановленого п. 1 ст. 9 Закону № 265 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті;

20 нмдг

ст. 17

При неподанні до ДПС звітності, пов’язаної із застосуванням РРО, РК та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО та/або програмні РРО через дротові або бездротові канали зв’язку в разі обов’язковості її подання

30 ндмг

ст. 17

За реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, та/або за ненадання під час перевірки документів, що підтверджують облік товарів, які знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті).

Цей штраф не застосовується до ФОП-єдинників, не зареєстрованих платниками ПДВ (крім тих, які здійснюють діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медпризначення, ювелірних та побутових виробів з дорогметалів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння)

Подвійна вартість товарів, не облікованих у встановленому порядку, за цінами реалізації, але не менше 10 нмдг

ст. 20

Якщо штрафи за п. 1 ст. 17 Закону № 265 застосовано до суб’єктів господарювання за результатами перевірки контролюючими органами, проведеної на підставі скарги покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, такому покупцю (споживачу) із застосованих штрафних (фінансових) санкцій компенсується 100% вартості придбаних товарів (робіт, послуг), зазначених у його скарзі

Компенcація покупцю 100% вартості придбаних товарів (робіт, послуг), зазначених у скарзі покупця, із застосованих фінансових санкцій, за дотримання відповідних умов покупцем при поданні скарги

ст. 25