вгору

Новий фінмоніторинг з 28.04.2020 р.: що зміниться?

28.04.2020 р. набирає чинності новий Закон України від 06.12.2019 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361).

Цей Закон адаптує українське законодавство з питань запобігання і протидії відмиванню доходів до норм четвертої Директиви ЄС 2015/849 та Регламенту ЄС 2015/847, стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF).

Які основні зміни передбачені?

1. Збільшення порогової суми фінансової операції, що підлягає фінмоніторингу – з 150 тис грн до 400 тис грн.

Отже, суб’єкти первинного моніторингу (банки, страховики, кредитні спілки, біржі, платіжні організації та інші фінустанови) при досягненні відповідного грошового порогу операцій повинні обов’язково звітувати до Держфінмоніторингу.

2. Віднесення до спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу, зокрема, бухгалтерів та СГ, що здійснюють консультування з питань оподаткування (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин).

3. Значне зменшення кількості ознак фінансових операцій, про які суб’єкти первинного моніторингу зобов’язані повідомляти Держфінмоніторинг (ч. 1 ст. 20 Закону № 361).

До них відносяться:

  • зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фіноперацій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в т. ч. дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін – учасників фіноперації є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції);
  • фіноперації політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами;
  • фіноперації із переказу коштів за кордон (в т. ч. офшорів);
  • фіноперації з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).

4. Запровадження ризик-орієнтованого підходу під час проведення фінансового моніторингу (ст. 7 Закону № 361).

5. Введення нової системи штрафних санкцій до суб’єкта первинного моніторингу (ч. 5 ст. 32 Закону № 361):

№ з/п

Порушення законодавства щодо фінмоніторингу

Розмір штрафу

1

- Порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з ними, у випадках, передбачених законодавством;

- порушення обмежень щодо обміну інформацією, визначених законодавством у сфері запобігання та протидії;

- за незабезпечення захисту працівників, які повідомили керівника та/або відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи суб’єкта державного фінансового моніторингу про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.

до 12 000 нмдг

2

Порушення вимог щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції

до 20 000 нмдг

3

Порушення вимог щодо здійснення переказів

до 10 000 нмдг

4

- Порушення порядку замороження/розмороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, та зупинення фіноперацій;

- невиконання вимог про усунення виявлених порушень та/або про вжиття заходів для усунення причин, що сприяли їх вчиненню, а також невжиття заходів з усунення виявлених за результатами перевірки недоліків щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу

до 100 000 нмдг

5

Порушення порядку створення (ведення) та зберігання документів, у т. ч. електронних, записів, даних, інформації у випадках, передбачених цим Законом, у тому числі у разі їх втрати або знищення

до 12 000 нмдг

6

- Неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації;

- за перешкоджання суб’єкту державного фінмоніторингу у здійсненні ним нагляду у сфері запобігання та протидії, у т.ч. за недопуск до проведення перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, створення перешкод у її проведенні та/або неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі зазначені в них відомості, на запит суб’єкта державного фінмоніторингу, необхідних для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії відповідно до Закону № 361;

- за невиявлення, несвоєчасне виявлення фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу, та порушення порядку їх реєстрації.

до 20 000 нмдг

7

Невиконання умов угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії

у розмірі, що не перевищує суму грошового зобов’язання за такою угодою

8

Незабезпечення належної організації та проведення первинного фінмоніторингу, відсутність належної системи управління ризиками, повторне невиконання вимог суб’єктів державного фінмоніторингу про усунення виявлених порушень та/або про вжиття заходів для усунення причин, що сприяли їх вчиненню

до 10% загального річного обороту, але не більше 7950 нмдг

9

Порушення інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії

до 3 нмдг

Розрахунок суми штрафу у разі вчинення двох і більше видів порушень здійснюється шляхом додавання розмірів штрафів за кожний вид порушення. При цьому максимальна сума штрафу, яка може бути застосована до суб’єкта первинного фінансового моніторингу, не може перевищувати:

1) для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які є фінустановами, – 10% загального річного обороту, але не більше 7 950 000 нмдг;

2) для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу – двократного обсягу вигоди, одержаної суб’єктом первинного фінансового моніторингу внаслідок вчинення порушення, а якщо сума такої вигоди не може бути визначена, – 1 590 000 нмдг.

6. Нові вимоги до процедури переказу коштів (ст. 14 Закону № 361).

Про проєкт нового Закону щодо фінмоніторингу ми писали у Блозі бухгалтера та Інформері програми M.E.Doc.