вгору

Новий порядок повернення помилково сплаченого ЄСВ

Мінфін власним наказом від 23.07.2021 р. № 417 затвердив Порядок зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів (далі – Порядок № 417). Зверніть увагу, Порядок № 417 набере чинності через 3 місяці з дня його офіційного опублікування. До цього моменту продовжує діяти Порядок, затверджений наказом Мінфіну від 16.01.2016 р. № 6.

Порядок № 417 визначає процедуру зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) або повернення платникам ЄСВ надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску, в т. ч. тих, які сплачені через єдиний рахунок.

Відповідно по п. 3 цього Порядку надміру сплаченими коштами є суми ЄСВ, які на певну дату зараховані на належний рахунок 3556 понад нараховані суми ЄСВ на таку дату (крім сум авансових платежів, граничний строк сплати яких не настав, сплачених відповідно до абз. другого ч. 8 ст. 9 Закону № 2464).

Помилково сплачені кошти – суми ЄСВ, які на певну дату зараховані не на належний рахунок 3556 та/або сплачені з рахунку неналежного платника.

Неналежним платником є платник, з рахунку якого здійснено помилкове списання коштів та/або який не є платником ЄСВ.

У випадку надмірної сплати сум ЄСВ на рахунок 3556 ДПС здійснює зарахування цих сум у рахунок майбутніх платежів за тим самим рахунком, відповідно до встановленого розміру ЄСВ та у порядку календарної черговості виникнення зобов’язань платника з цього платежу.

Повернення коштів здійснюється у випадках (п. 5 Порядку № 417):

1) надмірної або помилкової сплати сум ЄСВ та/або застосованих фінсанкцій на належний рахунок 3556;

2) помилкової сплати сум ЄСВ та/або застосованих фінсанкцій не на належний рахунок 3556;

3) помилкової сплати сум ЄСВ та/або застосованих фінсанкцій на бюджетний рахунок за надходженнями;

4) помилкової сплати податкових зобов’язань з податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій та пені, передбачених ПКУ та іншими законами, на рахунок 3556;

5) виявлення технічної та/або методологічної помилки за сумами, які були зараховані на рахунок 3556 з єдиного рахунку.

Повернення коштів здійснюється на підставі заяви платника про повернення коштів.

У випадках, передбачених пп. 1, 2 та 4 п. 5 Порядку № 417, заява подається за формою відповідно до додатку 1 до Порядку № 417, до територіального органу ДПС за місцем обліку надміру та/або помилково сплачених коштів.

Повернення коштів у випадку, передбаченому пп. 3 п. 5 цього Порядку, здійснюється відповідно до вимог ст. 43 ПКУ.

У разі надходження заяви самостійний структурний підрозділ територіального органу ДПС, на який покладено функцію адміністрування ЄСВ, у строк не більше ніж 10 робочих днів з дати надходження до тероргану ДПС заяви проводить перевірку наданої платником інформації та формує висновок про повернення коштів з рахунків 3556 за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку або приймає рішення про відмову у задоволенні заяви (п. 9 Порядку № 417).

Наказ Мінфіну від 23.07.2021 р. № 417 запланований до опублікування 24.09.2021 р. в Офіційному віснику України № 74.