вгору

Обсяг оподатковуваних операцій для повторної реєстрації платником ПДВ

Якщо особа, яка не є платником ПДВ у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою (п. 182.1 Податкового кодексу України, далі - ПКУ).  

При розрахунку загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з ПКУ, для визначення необхідності обов’язкової реєстрації та можливості добровільної реєстрації платником ПДВ потрібно враховувати визначення терміну «постачання товарів/послуг» та приймати до уваги обсяги такого постачання протягом останніх 12 календарних місяців. 

Так, 

  • постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 ПКУ); 
  • постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, зокрема продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 ПКУ). 

Отже, при визначенні умовного постачання платником ПДВ не здійснюється нарахування (сплата) коштів на користь цього платника податку та не здійснюється постачання товарів/послуг іншим платникам податку. 

При цьому, платник податку, реєстрацію платника ПДВ якого анульовано, з метою визначення обсягу оподатковуваних операцій для повторної реєстрації платником ПДВ, не повинен в загальний обсяг постачання товарів/послуг, що встановлений для реєстрації, враховувати обсяги умовного постачання товарів та необоротних активів, визначених таким платником при анулюванні його реєстрації як платника ПДВ. 

По це повідомили податківці ДПС у Черкаській області.