вгору

Окремі питання обліку платників податків – в Узагальнюючій податковій консультації від Мінфіну

Мінфін власним наказом від 12.01.2022 р. № 7 затвердив Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань обліку платників податків.

ДПС повідомила, що Узагальнююча податкова консультація містить відповіді на окремі запитання платників податків з урахуванням особливостей їх діяльності, які пов’язані з реєстрацією та обліком об’єктів оподаткування, об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, та поданням повідомлення за формою № 20-ОПП.

Обов’язки щодо обліку у відповідних контролюючих органах та повідомлення про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, платники виконують згідно з Порядком обліку платників податків, затвердженим наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588 (у редакції наказу Мінфіну від 22.04.2014 р. № 462) (далі – Порядок).

Питання 1

Юридична особа відкриває за межами територій, де вона перебуває на податковому обліку, у власному чи орендованому приміщенні свій відокремлений підрозділ, в якому будуть за трудовим договором працювати (мати постійне місце роботи) співробітники цієї юридичної особи. Чи повинна така юридична особа стати на податковий облік у відповідному контролюючому органі за неосновним місцем обліку, за місцем створення цього підрозділу та повідомити про відкриття цього підрозділу контролюючий орган за основним місцем обліку шляхом подачі повідомлення за ф. 20-ОПП?

Згідно з пп. 168.4.3 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. У разі наявності того, що вказаний відокремлений підрозділ веде бухгалтерський облік своїх операцій, має відокремлений баланс, реєструється в ЄДР, та йому делеговано юридичною особою право сплачувати податок на доходи фізичних осіб, юридична особа не зобов’язана згідно з вимогами ст. 63 ПКУ, розд. VII та VIII Порядку:

а) ставати на облік у відповідному контролюючому органі за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, в якому за трудовим договором будуть працювати (мати постійне місце роботи) співробітники цієї юридичної особи;

б) повідомляти про створення такого підрозділу контролюючий орган за основним місцем обліку шляхом подачі повідомлення за ф. 20-ОПП.

Таке звільнення не застосовується, якщо юридична особа за місцезнаходженням означеного відокремленого підрозділу має інші підрозділи, майно, об’єкти оподаткування або об’єкти, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, що не перебувають на балансі або у складі означеного відокремленого підрозділу, а перебувають на балансі юридичної особи, а також якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок на доходи фізичних осіб – працівників такого відокремленого підрозділу.

Питання 2

Банківська установа для ведення власної господарської діяльності використовує банкомати, банківські автомати самообслуговування (банківські автомати), платіжні термінали. Водночас таке обладнання може бути встановлене поза відділеннями, приміщеннями установи банку, наприклад в орендованому приміщенні. Чи повинна така банківська установа повідомити про купівлю, продаж, взяття чи надання в оренду (лізинг) та повернення таких активів, та зміну місць їх розміщення контролюючий орган за основним місцем обліку шляхом подачі повідомлення за ф. 20-ОПП?

Згідно з вимогами ст. 63 ПКУ, розд. VII та VIII Порядку у такого платника не виникає обов’язку повідомляти контролюючий орган про такі активи чи зміну місць їх розміщення, чи оренду частини приміщення виключно для розміщення таких активів, шляхом подачі повідомлення за ф. 20-ОПП.

Питання 3

Юридична особа використовує у своїй господарській діяльності побутовий газовий котел для обігріву приміщення в зимовий час, та паливний генератор, для відновлення електропостачання у приміщенні у нештатних ситуаціях.

Юрособа перебуває на обліку у контролюючому органі за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням приміщення (власного або орендованого), обладнаного котлом та генератором.

Чи повинна така юрособа подавати повідомлення за ф. 20-ОПП до контролюючого органу за основним місцем обліку про зазначене обладнання, яке знаходиться у приміщеннях (власних або орендованих), про які вже подавалося повідомлення за ф. 20-ОПП?

Оскільки юрособа перебуває на обліку у контролюючому органі за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням приміщення (власного або орендованого), про яке вже подавалося повідомлення за ф. 20-ОПП, застосовується принцип укрупнення інформації відповідно до норм розд. VIIІ Порядку.

Окремо повідомляти контролюючий орган за основним місцем обліку шляхом подачі повідомлення за ф. 20-ОПП про котел та генератор, які експлуатуються за адресами розташування власних або орендованих приміщень юрособи, стосовно яких подавалося повідомлення за формою 20-ОПП, не потрібно.

Питання 4

У додатку 10 до Порядку затверджено зразок Повідомлення за формою №20-ОПП, в п. 3 Пам’ятки для заповнення розділу 3 Повідомлення за формою №20-ОПП зазначено таке.

Графа 3 «Тип об’єкта оподаткування» заповнюється відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, що оприлюднений на офіційному вебсайті ДПС та розміщений на інформаційних стендах у контролюючих органах. Також у п. 8.7 розд. VII Порядку передбачено, що рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному вебсайті ДПС та розміщується на інформаційних стендах у контролюючих органах.

Чи є Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування, що оприлюднений на офіційному вебсайті ДПС, нормативно-правовим актом, обов’язковим для всіх платників податків?

У разі заповнення платником податків графи 3 «Тип об’єкта оподаткування» з інформацією іншою, ніж в Рекомендованому довіднику, чи виникають правові підстави для застосування до цього платника податків штрафу згідно з п. 117.1 ПКУ?

Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування не є нормативно-правовим актом, має рекомендований характер та у разі зазначення іншої інформації, ніж в Рекомендованому довідку, під час подання повідомлення за формою 20-ОПП до платників податків не можуть застосовуватись штрафи згідно з ПКУ. Водночас заповнення платником податків графи 3 «Тип об’єкта оподаткування» є обов’язковим.

Питання 5

Хто подає повідомлення за ф. № 20-ОПП з інформацією про об’єкти оподаткування відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, представництв)?

Відповідно до п. 15.1 ПКУ платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з ПКУ.

Відповідно до пп. 14.1.30 ПКУ термін «відокремлені підрозділи» використовується у значенні, визначеному Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ). Для розд. IV цього Кодексу (податок на доходи фізичних осіб) – у визначенні Господарського кодексу України.

Відповідно до ст. 95 ЦКУ філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Пунктом 63.3 ПКУ встановлено, що з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юросіб, відокремлених підрозділів юросіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.

Оскільки платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю, орендної плати за земельну ділянку є суб’єкт господарювання (фізична та юридична особа), повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність, щодо рухомого, нерухомого майна та земельних ділянок подається за ф. № 20-ОПП таким платником податків – суб’єктом господарювання.

Згідно з п. 8.2 розд. VIIІ Порядку відокремлений підрозділ юрособи (філія, представництво) зобов’язаний стати на облік у контролюючих органах, повідомляти про всі об’єкти оподаткування, що знаходяться на його балансі, шляхом подання до контролюючого органу повідомлення за ф. № 20-ОПП, крім об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, де платником податку відповідно до ПКУ визначений суб’єкт господарювання (юридична особа, якою створені такі відокремлені підрозділи, філії, представництва), інформація про які подана таким суб’єктом господарювання.