вгору

Операції з повернення покупцем товарів, кошти за які не зараховуються в рахунок оплати за іншою поставкою та будуть повернені покупцю

Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної (далі - РК до ПН), складеному в порядку, встановленому для ПН, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН). Це передбачено п. 192.1 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).  

РК до ПН не може бути зареєстрований в ЄРПН пізніше 1095 календарних днів з дати складання ПН, до якої складений такий РК. 

РК, складений постачальником товарів/послуг до ПН, яка складена на отримувача - платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН, зокрема отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений РК отримувачу. 

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то: 

  • постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок
  • отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів/послуг

Зверніть увагу! Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в ЄРПН РК до ПН. 

Таким чином, у разі повернення покупцем товарів, кошти за які не зараховуються в рахунок оплати за іншою поставкою товарів та будуть повернуті покупцю, постачальник (продавець) на дату такого повернення товарів складає РК до ПН, складеної на дату отримання коштів / постачання товарів. А також має право зменшити податкові зобов’язання на підставі такого РК після його реєстрації в ЄРПН покупцем. 

В свою чергу, покупець зобов’язаний зменшити суму податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, у якому відбулося повернення товарів, незалежно від факту реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування. 

У випадку, якщо такі кошти повертатися не будуть і зараховуються в рахунок оплати інших товарів/послуг, які будуть постачатися в майбутньому, то платнику необхідно скласти ПН за такою операцією. 

Таке роз'яснення надано фахівцями ДПСУ.