вгору

Операції з програмною продукцією: що з ПДВ?

Наказом Мінфіну від 31.12.2020 р. № 842 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції.

Нагадуємо, п. 26-1 підрозд. 2 розд. XX Податкового кодексу (далі – ПКУ) визначено, що тимчасово, з 01.01.2013 р. по 01.01.2023 р., звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим-сьомим пп. 14.1.225 ПКУ.

А саме, звільняються від оподаткування ПДВ:

  • операції з постачання програмної продукції, до якої відносяться:

- результати комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та /або комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернетсайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них;

- примірники (копії, екземпляри)комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у т. ч. у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп’ютерної програми та /або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп’ютерної програми чи в іншій формі;

- будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу;

- криптографічні засоби захисту інформації.

  • операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абз. другим-сьомим пп. 14.1.225 ПКУ, а саме, платежі, отримані:

- як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копії, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»;

- за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності (комп’ютерних програм), у т. ч. в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);

- за придбання речей (у т. ч. носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, визначені в абз. першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;

- за передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності, або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності та інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноухау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;

- за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення, або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.

 При цьому слід враховувати, що для цілей застосування п. 26-1 підрозд. 2 розд. XX ПКУ перелік отриманих платежів, визначений абз. другим-сьомим пп. 14.1.225 ПКУ, застосовується виключно для операцій з програмною продукцією.

Далі надамо дві відповіді на запитання, розміщені у цій Узагальнюючій податковій консультації.

Питання 1. Чи звільняються від оподаткування ПДВ з постачання програмної продукції, яка є складовою систем та/або устаткування/обладнання, що постачаються замовнику?

Звільнення від оподаткування ПДВ, згідно з п. 26-1 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, передбачає постачання програмної продукції, як окремого елементу поставки. Натомість операції з постачання систем та/або устаткування/обладнання, складовою яких є програмна продукція без виділення окремої її вартості (тобто постачання програмної продукції, не як окремого елементу поставки), є операціями з постачання товарів/послуг, при здійсненні яких платник податку зобов’язаний здійснити нарахування та сплату ПДВ у загальновстановленому порядку.

Питання 2. Чи звільняються від оподаткування ПДВ з постачання результатів комп’ютерного програмування у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них?

Якщо при постачанні результатів комп’ютерного програмування у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів постачальник передає/надає замовнику майнові права інтелектуальної власності (у т.ч. право користування, право відчуження, тощо) на такі об’єкти, така операція звільняється від оподаткування ПДВ згідно з п. 26-1 підрозд. 2 розд. XX ПКУ.

Якщо постачальник надає користувачеві доступ до онлайн-сервісу за допомогою мережі Інтернет (наприклад, поштового сервісу чи онлайн редактора тексту) і стягує за це плату, то така операція є постачанням програмної продукції в розумінні положень п. 26-1 підрозд. 2 розд. XX ПКУ і звільняється від оподаткування ПДВ.

У свою чергу, якщо фактично доступ надається до певного контенту, який існує в електронній формі (наприклад, до телевізійної продукції, фільмів, музичних, літературних творів), така операція не є постачанням програмної продукції в розумінні положень п. 26-1 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, а відповідні операції оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку.