вгору

Оприлюднено проєкт змін до порядку обліку платників податків

19.11.2019

Держава: звітність та податки

ДПС на вебпорталі розмістила оновлений проєкт наказу Мінфіна «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» (далі – Проєкт).

Нагадаємо, що у серпні ДПС вже оприлюднювала проєкт наказу до Порядку обліку платників податків і зборів, про який ми писали у Блозі бухгалтера.

Розглянемо основні зміни, які плануються у оновленому Проєкті:

1. Встановлюється порядок взяття на облік в контролюючих органах іноземних компаній, організацій, які не підлягають реєстрації (акредитації) в Україні, не мають майнових прав на нерухомість та землю в Україні та відкривають рахунки в банках України.

2. Уточнюється, що підставою для взяття на облік договору про спільну діяльність є прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію уповноваженої особи платником ПДВ або платником акцизного податку.

3. Уточнюється порядок обліку в контролюючих органах фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Архітектори, інженери технічного нагляду, інженери-проектувальники, експерти, які мають кваліфікаційний сертифікат, що дає право здійснювати окремі види робіт (послуг), пов’язані із створенням об’єктів архітектури, та провадять такі роботи самостійно (індивідуально, незалежно), беруться на облік в контролюючих органах на підставі поданої заяви за ф. № 5-ОПП та копії кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури.

Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та зареєстрована внутрішньо переміщеною особою, може подати заяву для взяття на облік/зміну місця обліку до контролюючого органу за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копія якої подається до контролюючого органу.

4. Удосконалюється порядок подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі – об’єкти оподаткування) за ф. № 20-ОПП, зокрема:

- встановлюється, що повідомлення з інформацією про об’єкти оподаткування, які зареєстровані у відповідному державному органі без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна) подаються в паперовому вигляді із доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об’єкта оподаткування у відповідному державному органі;

- уточнюється, що юридичні особи та їх відокремлені підрозділи подають повідомлення про об’єкти оподаткування, які знаходяться на їх балансі (власні, орендовані, передані в оренду).

При цьому, застосовується принцип укрупнення інформації про об’єкт оподаткування. Цей принцип не застосовується при наданні інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у повідомленні за ф. № 20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об’єкт нежитлової нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці);

- встановлюються строки подання повідомлення у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування та внесення контролюючим органом до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб відомостей із повідомлення.

5. Крім того, Проєктом оновлені форми:

  • № 1-ОПП (Додаток 5);
  • № 1-РПП (Додаток 6);
  • № 5-ОПП (Додаток 8);
  • № 11-ОПП (Додаток 11);
  • № 8- ОПП (Додаток 13).

Проєкт буде знаходитись на обговоренні протягом місяця. У разі прийняття наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.