вгору

Основні вимоги для обрання та переходу на спрощенку

Основні вимоги для можливості обрання та переходу юридичними та фізичними особами - підприємцями на сплату єдиного податку встановлено ст. 298 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).  

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву. 

У заяві зазначаються всі обов’язкові відомості, зокрема, обрані суб'єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010. 

Зверніть увагу! Якщо при поданні заяви не зазначаються будь-які з обов’язкових відомостей, платник має можливість повторно її подати із заповненням всіх обов’язкових відомостей. 

Важливо! ПКУ встановлено заборону на здійснення окремих видів діяльності, що не дають права платникам перебувати на спрощеній системі оподаткування. Відповідні заборонені види діяльності визначені пп. 291.5.1 ПКУ. 

Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 «Класифікації видів економічної діяльності» (далі - КВЕД ДК 009:2010) затверджено наказом Держстату від 23.12.2011 № 396 (далі - Наказ  № 396). 

Підставою для прийняття контролюючим органом рішення щодо відмови у реєстрації платника єдиного податку є наявність та здійснення суб'єктом господарювання наступних кодів видів діяльності (згідно з КВЕД ДК 009:2010): 

 • 05.10, 05.20, 06.10, 06.20, 07.10, 07.21, 07.29, 08.11 (у частині добування декоративного та будівельного каменю та глинистого сланцю); 
 • 08.12 (у частині добування гравію, глин і каоліну); 
 • 08.91, 08.92, 08.93, 08.99, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 12.00, 19.20, 24.41, 29.10, 29.20, 32.12 (у частині виробництва обробленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння); 
 • 35.11, 35.14, 35.21, 35.23, 45.11, 45.19 (у частині оптової та роздрібної торгівлі новими автотранспортними засобами та вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами); 
 • 46.12, 46.17 (у частині діяльності посередників у торгівлі  тютюновими виробами); 
 • 46.21 (у частині оптової торгівлі необробленим тютюном); 
 • 46.34 (у частині торгівлі алкогольними напоями); 
 • 46.35, 46.39 (у частині неспеціалізованої оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами); 
 • 46.71, 46.72, 46.76 (у частині оптової торгівлі дорогоцінним камінням); 
 • 47.11 (у частині роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах алкогольними напоями та тютюновими виробами);  
 • 47.25 (у частині роздрібної торгівлі алкогольними напоями); 
 • 47.26 (у частині роздрібної торгівлі тютюновими виробами); 
 • 47.30, 47.79 (у частині роздрібної торгівлі антикваріатом та діяльність аукціонних будинків); 
 • 47.81 (у частині роздрібної торгівлі з лотків і на ринках алкогольними напоями та тютюновими виробами);  
 • 47.91 (у частині діяльності з роздрібної торгівлі Інтернет-аукціонів виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату); 
 • 53.10, 53.20 (у частині поштової діяльності); 
 • 61.10, 61.20, 61.30, 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 64.91, 64.92, 64.99, 65.11, 65.12, 65.20, 65.30, 66.11, 66.12 66.19, 66.22 (у частині діяльності страхових брокерів); 
 • 66.29, 66.30, 90.01, 90.02, 90.04, 92.00, 93.21 (у частині діяльності з організації, проведення гастрольних заходів). 

Крім того, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності. 

Зазначимо, що реєстрація платником єдиного податку може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу. 

При цьому, виключення платника єдиного податку з Реєстру платників єдиного податку відбувається у разі здійснення таким суб’єктом господарювання заборонених видів господарської діяльності. 

Отже, суб’єкт господарювання має право зареєструвати види діяльності (згідно з КВЕД ДК 009:2010), які містять одночасно часткову заборону на певний вид діяльності, при цьому такі платники повинні дотримуватися вимог, визначених пп. 291.5.1 ПКУ. 

Таким чином, якщо у платника податків є зареєстровані коди діяльності, які містять одночасно і дозволені і заборонені види діяльності, але фактично заборонені види діяльності платник податків не здійснює, така юридична або фізична особа може бути зареєстрована платником єдиного податку та перебувати на спрощеній системі оподаткування. 

Зверніть увагу! Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податків (п. 36.5 ПКУ). 

У разі недотримання встановлених вимог: 

 • до доходу юридичної особи, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, встановлюється розмір ставки єдиного податку у подвійному розмірі (п. 293.5 ПКУ); 
 • до доходу ФОП, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, встановлюються ставка єдиного податку у розмірі 15% (п. 293.4 ПКУ). 

Таке роз'яснення надали фахівці ДПСУ.