вгору

Особливості переходу з 01.08.2023 на сплату податку на прибуток

З 1 серпня 2023 року юридичні особи, які скористалися спрощеною системою за ставкою 2%, мають повернутися на попередню систему оподаткування. Це передбачено Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» від 30.06.2023 р. № 3219-ІХ, який діє з 01.08.2023 року. 

З метою усунення подвійного оподаткування операцій з відвантаження (надання) товарів (робіт, послуг), які було розпочато в період сплати єдиного податку та завершено в період сплати податку на прибуток підприємств змінами до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) запроваджуються окремі положення щодо врегулювання питання оподаткування податком на прибуток підприємств таких «перехідних» операцій.  

Важливо! Положення нової редакції п. 4-1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ застосовуються до операцій, що будуть здійснюватись починаючи з 1 серпня 2023 року. 

Так, фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду:  

  • збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, вартість яких визнано у складі доходу під час перебування на такій системі. Водночас фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму собівартості таких товарів (робіт, послуг), що врахована у складі витрат під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування; 
  • зменшується на суму доходу у вигляді вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих) у такому періоді в частині суми їх попередньої (авансової) оплати, отриманої під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування, та оподаткованого єдиним податком. Водночас фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму собівартості таких товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих), що врахована у податковому (звітному) періоді у складі витрат. 

Окрема увага приділена авансовим оплатам. У разі отримання під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування попередньої (авансової) оплати частини вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих) надалі у звітному (податковому) періоді перебування такого платника на сплаті податку на прибуток підприємств, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму частини собівартості таких товарів (робіт, послуг), що врахована у такому періоді у складі витрат, яка належить так до собівартості таких товарів (робіт, послуг), як належить сума такої попередньої (авансової) оплати до загальної вартості таких відвантажених (наданих) товарів (робіт, послуг). 

Звертаємо увагу! Норми п. 4-1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ поширюються на всіх платників, які перебували на спрощеній системі оподаткування та повертаються на сплату податку на прибуток підприємств і в тому числі платників, що тимчасово перейшли на таку систему відповідно до п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, з 01.08.2023. 

Зазначені коригування застосовуються незалежно від того, чи прийняв платник рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розд. ІІІ ПКУ (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, відповідно до пп. 140.4.8 та пп. 140.5.16 ПКУ). 

Крім того зазначені коригування не поширюються на платників податків, які були платниками єдиного податку четвертої групи. 

Приклад 1. Підприємство, перебуваючи на 2% ЄП, відвантажило покупцю товари на суму 200000 грн. та отримало часткову оплату за них у розмірі 40% або 80000 гривень. Решту частину оплати вартості товарів (120000 грн.) було отримано вже після повернення на сплату податку на прибуток. Собівартість (витрати на придбання) товарів складає 130000 гривень. Як правильно відобразити цю операцію в податковому обліку з податку на прибуток?  

Підприємство - платник податку на прибуток у звітному періоді, у якому відбулось отримання решти частини оплати вартості товарів, збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму такої частини або на 120000 грн. та одночасно зменшує фінансовий результат на частину собівартості (витрат на придбання) таких товарів, яка визначена пропорційно частині їх оплати (60%), тобто на 78000 грн. (130000 × 60%).  

Приклад 2. Товариство, перебуваючи на 2% ЄП, отримало від покупця попередню оплату за товари у розмірі 30000 грн. або 30% від їх договірної вартості (100000 грн.) та сплатило з цього доходу єдиний податок. Собівартість (витрати на виготовлення) таких товарів складає 60 000 гривень. Які податкові наслідки при переході на сплату податку на прибуток, якщо відвантаження цих товарів відбулося після повернення на сплату податку на прибуток?  

Товариство - платник податку на прибуток у звітному періоді, на який припадає відвантаження товарів покупцю, зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму авансу 30000 гривень. Одночасно, фінансовий результат до оподаткування цього періоду підлягає збільшенню на суму 18000 грн. (60000 × 30%) тобто на частину (30%) собівартості (витрат на виготовлення) таких товарів, що врахована в такому періоді у складі витрат згідно з правилами бухгалтерського обліку (пропорційно сумі авансу у загальній договірній вартості товарів). 

Більш докладно читайте в Інформлисті №4/2023.