вгору

Особливості складання ПН при безоплатному отриманні послуг від нерезидента

Нагадаємо нашим читачам, що згідно з п. 190.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків та зборів, за винятком ПДВ, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства. Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом НБУ на дату виникнення податкових зобов’язань. У разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати база оподаткування визначається, виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку. 

Отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку або за ставкою 7% для послуг, визначених абз. 4 - 6 пп. «в» п. 193.1 ПКУ, на базу оподаткування. 

При цьому отримувач послуг – платник податку складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому порядку. 

Згідно з вимогами п. 12 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 № 1307 (далі - Порядок № 1307), у разі складання податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України: 

  • у рядку «Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)» такої накладної проставляється умовний ІПН «500000000000»; 
  • у рядку «Постачальник (продавець)» зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому – країна, в якій зареєстрований продавець (нерезидент); 
  • рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.  

У рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач (покупець) зазначає власні дані. 

До розділу Б податкової накладної вносяться дані у розрізі опису (номенклатури) постачання товарів/послуг, зокрема: 

- до графи 2 – опис (номенклатура) товарів/послуг постачальника (продавця); 

- у разі постачання послуги заповнюється графа 3.3, в якій зазначається код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; 

- до граф 4 та 5 – одиниця виміру товарів/послуг, які заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної: 

- у графі 4 зазначається умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО. 

У разі якщо товар/послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, зазначається: 

- у графі 4  умовне позначення одиниці вимірювання таких товару/послуги, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах; 

- у графі 5 – код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО. 

У разі якщо в графі 4 зазначено умовне позначення одиниці виміру, яка відсутня в КСПОВО: 

- графа 5 не заповнюється; 

- до графи 6 – кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг; 

- до графи 7 – ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ, яка заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством. 

При цьому, у разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати ціна постачання визначається, виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку; 

- до графи 8 – код ставки ПДВ, за якою здійснюється оподаткування операцій з постачання товарів/послуг, що постачаються; 

- до графи 10 – обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ; 

- до графи 11 – сума ПДВ, яка заповнюється у гривнях з копійками із зазначенням після коми до 6 знаків включно. 

До розділу А податкової накладної (рядки I - XII) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна. 

Про це повідомили податківці на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 101.07. 

Наведемо приклад заповнення в програмі M.E.Doc податкової накладної у разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати (рис.1):


ПН, нерезидент

Рис.1