вгору

Особливості справляння екологічного податку у 2024 році

Нагадаємо, що екологічний податок – загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів: 

 • викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (далі – Викиди), 
 • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (далі – Скиди), 
 • розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання) (далі – Розміщення), 
 • фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками (далі – Тимчасове зберігання), фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року (далі – Утворення). 

Платники Податку – суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються: 

 • Викиди (КБК 19010100 та 19011000 (викиди двоокису вуглецю (далі - Викиди Двоокису))); 
 • Скиди(КБК 19010200); 
 • Розміщення(КБК 19010300); 
 • Утворення(КБК 190010400); 
 • Тимчасове зберігання(КБК 19010400). 

Податковим кодексом України (далі – ПКУ) передбачено, що у разі, якщо платник Податку з початку року не планує здійснення Викидів, Скидів, Розміщення, Утворення протягом звітного року, то такий платник Податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення Податку. 

Податкові зобов'язання з Податку за Викиди Двоокису виникають у суб'єктів господарювання, у яких сукупний річний обсяг Викидів Двоокису перевищує 500 тон (п. 240.7 ПКУ). 

Податкові зобов'язання з Податку за Скиди, що відбуватимуться у період з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно обчислюються за ставкою, що відповідає 90 відсоткам розміру ставки зазначеної в пунктах 245.1 і 245.2 ПКУ (п. 37 підрозд. 5 Перехідних положень ПКУ). 

Склад доходів Державного бюджету України змінено в частині розподілу між бюджетами коштів від Податку в частині доходів від Викидів Двоокису із зараховування 100 відсотків коштів до спеціального фонду державного бюджету. 

Розподіл часток коштів від Податку у 2024 році до загального фонду Державного бюджету за Скиди, Викиди та Розміщення збережено на рівні 45 відсотків та 55 відсотків до спеціального фонду місцевих бюджетів. 

Розподіл сум податкових зобов'язань з Податку здійснюють органи, що забезпечують казначейське обслуговування бюджетних коштів. 

Податок, що справляється за Утворення та Тимчасове зберігання радіоактивних відходів зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі в частині сум зобов'язань, які нараховані на обсяги радіоактивних відходів та які Тимчасово зберігаються понад встановлений особливими умовами ліцензії строк. 

Оскільки Податок в частині Викидів справляється окремо за Викиди Двоокису, який зараховується до спеціального фонду Державного бюджету, то податківці звертають увагу платників Податку на обов'язковість заповнення двох окремих додатків 1 до Декларації 

Форми Декларації та додатків до неї з 2024 року змінено в частині виключення обов'язку нарахування в них пені: 

 • J0З02006 – Декларація з Податку (для юридичних осіб); 

Таким чином, Платники зобов'язані декларувати податкові зобов'язання з Податку за зміненими формами Декларації та додатків, починаючи із звітного періоду IV квартал 2023 року, з дотриманням норми п. 250.2 ПКУ щодо 40-денного періоду подання квартальної звітності та 10-денного періоду виконання зобов'язань після завершення граничного строку подання звітності. 

Декларації подаються за: 

 • Викиди, Викиди Двоокису, Скиди та Розміщення до підрозділу контролюючого органу за місцем розміщення стаціонарних джерел Викидів, Викидів Двоокису, Скидів; та спеціально відведених для цього місць чи об'єктів Розміщення; 
 • Утворення, Тимчасове зберігання – за місцем перебування Платника на податковому обліку у контролюючих органах. 

Про це повідомили податківці ГУ ДПС у Житомирській області.