вгору

Особливості заповнення акцизної декларації зі звітного січня 2024 р.

ДПСУ у зв’язку з набуттям чинності окремих норм Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» від 29.06.2023 р. № 3173-ІХ (далі – Закон № 3173) повідомила наступне. Про підписання цього Закону ми повідомляли тут 

Нагадуємо, відповідно до положень Закону № 3173 ст. 225 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) доповнено п. п. 225.5-1 та 225.10. 

Пунктом 225.5-1 ПКУ передбачено, що при ввезенні на митну територію України виробником алкоголю в ємностях, які не є споживчою тарою, для їх розливу у споживчу тару такий виробник до ввезення подає ДПС за своїм місцезнаходженням оформлений податковий вексель у 3-х примірниках. Він є забезпеченням виконання зобов’язання такого виробника у строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя, сплатити суму акцизу, розраховану за ставками для цієї продукції. 

Сума податку, на яку погашається вексель, визначається виходячи з фактично ввезеної кількості алкоголю (згідно з митною декларацією) та ставок податку на готову продукцію, зменшується на суму податку, розраховану виходячи з фактично втраченої кількості алкогольних напоїв при транспортуванні та зберіганні, у процесі виробництва (розливу) готової продукції в межах норм, затверджених у встановленому порядку. 

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів встановлюється Урядом. 

За п. 1 розд. II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3173 норми абз. четвертого-тринадцятого п. 13 розд. І цього Закону, якими ст. 225 ПКУ доповнено п. п. 225.5-1 та 225.10, набирають чинності та вводяться в дію через 180 календарних днів з дня опублікування Закону № 3173. 

Оскільки Закон № 3173 опубліковано 26.07.2023 р. («Голос України» №18), а тому положення п. п. 225.5-1 та 225.10 ПКУ набирають чинності та вводяться в дію з 22.01.2024 р. 

Нагадуємо, що відповідно до п. 49.21 ПКУ платники, визначені пп. 212.1.15 ПКУ, а також платники, які мають чинні (у т. ч. призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді. 

Форма декларації з акцизного податку і Порядок заповнення та подання декларації з акцизного податку затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 14 (далі – Декларація). 

З метою забезпечення повноти декларування податкових зобов’язань з акцизу та врахування у податковій звітності положень ПКУ, які набирають чинності 22.01.2024 р., до внесення відповідних змін до Декларації починаючи із звітності за січень 2024 р. відповідний розділ Декларації та додатки до Декларації заповнюються з урахуванням наступних особливостей. 

Особливості заповнення декларації з акцизу зі звітності за січень 2024 р. 

Відповідно до п. 3 розд. III Порядку заповнення та подання декларації з акцизного податку платники акцизного податку заповнюють лише відповідний розділ і додатки до Декларації з акцизного податку, які відповідають виду госпдіяльності платника, виду підакцизних товарів (продукції). 

Податкові зобов’язання з акцизу за операціями з реалізації алкоголю розлитих у споживчу тару з ввезених на митну територію України алкогольних напоїв в ємностях, які не є споживчою тарою, пропонується відображати у розділі А Декларації та додатку 3 «Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI ПКУ)». 

За вищезазначеними операціями податкові зобов’язання з акцизного податку рекомендується відображати у додатку 3 до Декларації, за показниками, що відповідають порядку заповнення граф 1–16 додатку 3 до Декларації. 

Такі операції відображаються окремим рядком у Додатку 3 у випадку одночасного декларування податкових зобов’язань з алкогольних напоїв, які вироблені із використанням отриманого спирту етилового відповідно до ст. 225 ПКУ. 

Разом з цим, у графі 10 додатку 3 зазначається сума податку за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого у п. 225.5-1 ПКУ. А саме, відображаються сума акцизу за векселями, термін оплати яких настав у звітному періоді (або фактично погашених у звітному місяці), скоригована з урахуванням фактично ввезеної кількості алкоголю (згідно з митною декларацією). 

Одночасно тернопільські податківці нагадують, що згідно з п. 46.4 ПКУ платник акцизного податку може подати, за необхідності, у Додатку 10 доповнення до Декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. 

Зважте на те, що за п. 120.1 ПКУ неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірах, передбачених цією статтею, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. 

Про це йдеться у листі ДПСУ від 08.01.2024 № 422/7/99-00-21-03-03-07, який оприлюднили податківці Сумщини. 

Для зручності користувачів проілюструємо лист податківців зразками заповнення додатків 3 та 10 декларації акцизного податку за січень 2024 р. у M.E.Doc (рис. 1 та 2). 

Рис. 1. Зразок заповнення додатка 3 декларації акцизного податку за січень 2024 р. 

Рис. 2. Зразок заповнення додатка 10 декларації акцизного податку за січень 2024 р.