вгору

Отримання бюджетних коштів: коли виникають податкові наслідки з ПДВ?

Одержувачем бюджетних коштів є суб’єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету (п. 38 ч. першої ст. 2 Бюджетного кодексу України).


Видатки одержувачів бюджетних коштів


Пунктом 1.6 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (далі – Інструкція № 333), визначено, що:

  • капітальні видатки – це видатки, які спрямовуються на придбання основного капіталу (обладнання і предметів довгострокового користування), необоротних активів (у т. ч. землі, нематеріальних активів тощо), на капітальні інвестиції, капітальний ремонт; на створення держзапасів і резервів тощо;
  • капітальні трансферти – це невідплатні односторонні платежі органів управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог;
  • поточні видатки – це видатки, які спрямовуються на виконання бюджетних програм та забезпечують поточне функціонування бюджетних установ, проведення досліджень, розробок, заходів та надання поточних трансфертів населенню і підприємствам;
  • субсидії – це усі невідплатні поточні виплати підприємствам, які не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов’язані з відшкодуванням збитків держпідприємств;
  • трансферти населенню – це поточні платежі фізособам або надання їм матеріальної допомоги у натуральному вигляді, які передбачені для збільшення їх доходу;
  • трансфертні платежі – це невідплатні і безповоротні платежі, які не є придбанням товарів чи послуг, наданням кредиту або виплатою непогашеного боргу.

Отже, бюджетні кошти, що отримуються платником ПДВ (комунальним підприємством) від розпорядників таких коштів, можуть бути за своєю економічною сутністю:

  • безпосередньо оплатою (компенсацією) вартості поставлених таким платником (комунальним підприємством) товарів/послуг їх замовнику (наприклад тергромаді);
  • грошовими коштами, отриманими на безповоротній основі (без умови постачання тих чи інших товарів/послуг у межах чи поза межами відповідних бюджетних програм) виключно для використання у власній госпдіяльності на визначені цілі.


Оподаткування ПДВ


Датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом (п. 187.7 Податкового кодексу України, далі – ПКУ).

На дату виникнення податкових зобов’язань платник ПДВ зобов’язаний скласти податкову накладну (далі – ПН) в електронній формі та зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни. ПН складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Об’єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платника ПДВ (комунального підприємства) з постачання товарів/послуг, місцем постачання яких відповідно до ст. 186 ПКУ визначено митну територію України.

Якщо платник ПДВ (комунальне підприємство) фактично постачає покупцю / замовнику (розпоряднику бюджетних коштів) послуги (роботи), у т. ч. і у межах виконання відповідних бюджетних програм, то операція з постачання таких послуг (робіт) є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується ПДВ за відповідною ставкою.

За такою операцією платник ПДВ (комунальне підприємство) зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ та скласти на покупця / замовника (розпорядника бюджетних коштів) ПН і зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни.

При цьому дата виникнення податкових зобов’язань з ПДВ та складання ПН за такою операцією визначається з урахуванням особливостей, а саме:

1) якщо оплата вартості поставлених платником ПДВ (комунальним підприємством) послуг (робіт) здійснюється за рахунок бюджетних коштів, то за операціями платника ПДВ (комунального підприємства) з постачання таких послуг (робіт) покупцю / замовнику (розпоряднику бюджетних коштів) датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ буде дата перерахування таких коштів покупцем / замовником (розпорядником бюджетних коштів) на банківський рахунок такого платника ПДВ (комунального підприємства);

2) якщо оплата вартості здійснюється за рахунок інших (небюджетних) коштів, чи в рахунок оплати вартості таких послуг (робіт) отримуються інші види компенсації, чи такі послуги (роботи) постачаються покупцю безоплатно, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ (правило «першої події») буде:

- дата отримання платником ПДВ (комунальним підприємством) грошових коштів як оплати вартості послуг (робіт) чи отримання інших видів компенсації вартості послуг (робіт);

або

-        дата документа, що засвідчує факт постачання послуг (робіт) платником ПДВ (комунальним підприємством).

Операція з отримання платником ПДВ (комунальним підприємством) від покупця / замовника (розпорядника бюджетних коштів) безпосередньо грошових коштів (у т. ч. бюджетних коштів), які за своєю економічною сутністю:

  • не є оплатою вартості товарів/послуг, поставлених платником ПДВ (комунальним підприємством), а надаються на безповоротній основі виключно для використання у власній госпдіяльності на визначені цілі - не є об’єктом оподаткування ПДВ у розумінні норм ПКУ.
  • є оплатою вартості послуг (робіт), поставлених (що будуть поставлені у майбутньому) безпосередньо платником ПДВ (комунальним підприємством) покупцю / замовнику (розпоряднику бюджетних коштів), у т. ч. і у випадку, якщо замовником є тергромада, а платник ПДВ (комунальне підприємство) виступає виконавцем заходів у межах відповідних бюджетних програм - такі грошові кошти (бюджетні кошти) підлягають включенню до бази оподаткування ПДВ операцій платника ПДВ (комунального підприємства) з постачання послуг (робіт) покупцю / замовнику (розпоряднику бюджетних коштів), які є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються ПДВ за відповідною ставкою.

Отже, виникнення об’єкта оподаткування ПДВ залежить виключно від факту здійснення госпоперацій та не залежить від напряму використання отриманих від покупця / замовника (розпорядника бюджетних коштів) грошових коштів і від статусу таких грошових коштів (бюджетні чи небюджетні).

Про це інформує ДПС.