вгору

Перераховано кошти на утримання постійного представництва: що з об’єктом оподаткування нерезидента?

Платниками податку – нерезидентами є нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом походження з України, та інші нерезиденти, на яких покладено обов’язок сплачувати податок у порядку, встановленому цим розділом. Це визначено пп. 133.2.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Згідно з абз. першим пп. 134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінрезультату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені відповідними положеннями ПКУ. 

Положеннями ПКУ не передбачено різниць для коригування фінрезультату до оподаткування на суму коштів, перерахованих постійному представництву для його утримання, або призначених для розрахунків з резидентом за надані послуги (виконані роботи) для нерезидента. 

Згідно з пп. 141.4.7 ПКУ суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. Таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента. 

Постійне представництво визначає обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого протягом звітного (податкового) періоду, відповідно до принципу «витягнутої руки». Оподатковуваний прибуток постійного представництва має відповідати прибутку незалежного підприємства, що здійснює таку саму або аналогічну діяльність у таких самих або аналогічних умовах і діє в повній незалежності від нерезидента, постійним представництвом якого воно є. 

Обсяг оподатковуваного прибутку постійного представництва розраховується відповідно до положень ст. 39 ПКУ.  

Зазначений розрахунок здійснює нерезидент (особа, уповноважена нерезидентом на ведення бухгалтерського та податкового обліку постійного представництва), як платник податку на прибуток підприємств. 

Враховуючи, що нерезидент – платник податку на прибуток підприємств визначатиме оподатковуваний прибуток свого постійного представництва окремо, то і фінансова звітність має відображати результати діяльності нерезидента через таке постійне представництво за відповідний звітний період. 

Отже, нерезидент має визначати оподатковуваний прибуток від господарської діяльності на території України у окремій фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Таким чином, кошти, перераховані нерезидентом постійному представництву для його утримання або розрахунків з резидентами за надані послуги (виконані роботи) нерезиденту, враховуються при визначенні фінрезультату до оподаткування та, відповідно, об’єкта оподаткування податком на прибуток згідно з правилами бухгалтерського обліку. 

Про це повідомило ГУ ДПС у м. Києві.