вгору

Перереєстрація СГ у разі зміни місцезнаходження та подання звітності

Порядок внесення змін до облікових даних платників податків, зокрема у випадку зміни місцезнаходження, визначено ст. 66 Податкового кодексу України (далі - ПКУ). 

Підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є, зокрема, інформація органів державної реєстрації, документально підтверджена інформація, що надається платниками податків. 

Зверніть увагу! У разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження платника податків, внаслідок якої змінюється контролюючий орган, в якому на обліку перебуває платник податків, а також у разі зміни податкової адреси платника податків, контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків. 

Порядок зміни контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків, території територіальної громади або ДПІ обслуговування визначений розд. Х Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588 (далі - Порядок № 1588). 

Так, у зв’язку із зміною місцезнаходження платника податків, процедури, передбачені розд. Х Порядку № 1588, розпочинаються та проводяться контролюючими органами у разі надходження хоча б одного з таких документів: 

  • відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) про проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження платника податків; 
  • заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОПП із відповідною позначкою, поданої платником податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання); 
  • заяви за формою № 1-ОПН, поданої згідно з пп. 2 п. 5.3 розд. V Порядку № 1588 або абзацами другим, третім п. 10.1 розд. V Порядку № 1588. 

Платник податків, для якого законом установлені особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов’язаний у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження подати контролюючому органу за новим місцезнаходженням заяву за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОПП.  

Крім того, процедури, передбачені розд. Х Порядку № 1588, проводяться, зокрема, у разі зміни місцезнаходження платника податків, внаслідок чого відбувається зміна: 

  • контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків (у такому випадку контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням або місцем обліку платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку / взяття на облік такого платника податків); 
  • ДПІ обслуговування, яка виконує реєстрацію та облік платників податків (без зміни контролюючого органу) згідно з Порядком № 1588 (у такому випадку контролюючий орган вносить відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб); 
  • коду території територіальної громади згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі - КАТОТТГ), що відповідає податковій адресі платника податків (у цьому випадку платник податків обліковується в контролюючих органах з урахуванням особливостей). 

Якщо до дати спливу одного місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження платника податків контролюючий орган за новим місцезнаходженням не здійснив взяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично у день спливу такого строку (п. 10.8 Порядку № 1588). 

Важливо! Зняття з обліку (за основним місцем обліку) за попереднім місцезнаходженням здійснюється автоматично одночасно із взяттям на облік (за основним місцем обліку) за новим місцезнаходженням. 

Дані про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік (п. 10.11 розд. Х Порядку № 1588). 

Після взяття на облік платника податків, для якого законом установлені особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному державному реєстрі, та повернення ним довідки за формою № 34-ОПП, виданої за попереднім місцем обліку, контролюючий орган/ДПІ обслуговування видає такому платнику податків нову довідку за формою № 34-ОПП у порядку, встановленому п. 9.4 розд. IX Порядку № 1588 (п. 10.12 розд. Х Порядку № 1588). 

У разі зміни місцезнаходження платника податків внаслідок якої змінюється ДПІ обслуговування без зміни контролюючого органу обов’язки ведення обліку платника податків переходять до ДПІ обслуговування за новим місцезнаходженням платника податків у день внесення даних про такі зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб. 

Якщо внаслідок зміни місцезнаходження щодо юридичної особи (крім юридичних осіб, які включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій) або фізичної особи - підприємця змінюється територія територіальної громади, такий платник податків обліковується з відповідною ознакою та визначенням коду території територіальної громади згідно з КАТОТТГ, що відповідає:  

  • попередньому місцезнаходженню платника податків - до закінчення бюджетного періоду; 
  • новому місцезнаходженню платника податків - з наступного бюджетного періоду. 

Згідно з ч. восьмою ст. 45 та ч. п’ятою ст. 78 Бюджетного кодексу України (далі - БКУ) у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду. 

Зазначена норма БКУ розповсюджується на платників податків, які є суб’єктами господарювання відповідно до вимог Господарського кодексу України. 

Порядок подання звітності з податків та зборів регламентується нормами ПКУ та відповідними нормативними документами. 

Про це нагадали подаківці ДПС у Черкаській області.