вгору

Перевірки порівнянності показників фінансової звітності – коригування від Мінфіну

Мінфін оприлюднив проект наказу «Про затвердження Змін до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності» (далі - проект наказу). 

Проект наказу підготовлено з метою приведення Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 11.04.2013 р. № 476, у відповідність до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Зміни, що пропонуються: 

1. У позиції «Форма № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)”»: 

  • графу 3 пункту 5 після цифр «1035» доповнити знаком та цифрами «, 1036»; 
  • графу 3 пункту 15 після цифр «1400» доповнити знаком та цифрами «, 1401». 

2. Позицію «Форма № 1-м «Баланс»» викласти в такій редакції: 

24. 

Рядок 1000, графи 3 і 4 

Форма № 1-м, рядок 1001 мінус рядок 1002, графи 3 і 4 

25. 

Рядок 1010, графи 3 і 4 

Форма № 1-м, рядок 1011 мінус рядок 1012, графи 3 і 4 

26. 

Рядок 1095, графи 3 і 4 

Форма № 1-м, сума рядків 1000, 1005, 1010, 1020, 1030, 1090, графи 3 і 4 

27. 

Рядок 1100, графи 3 і 4 

Форма № 1-м, більше або дорівнює рядку 1103, графи 3 і 4 

28. 

Рядок 1135, графи 3 і 4 

Форма № 1-м, більше або дорівнює рядку 1136, графи 3 і 4 

29. 

Рядок 1195, графи 3 і 4 

Форма № 1-м, сума рядків 1100, 1110, 1125, 1135, 1155, 1160, 1165, 1170, 1190, графи 3 і 4 

30. 

Рядок 1300, графи 3 і 4 

Форма № 1-м, сума рядків 1095, 1195, 1200, графи 3 і 4 

31. 

Рядок 1425, графи 3 і 4 

Форма № 1-м, як правило менше або дорівнює рядку 1400, графи 3 і 4 

32. 

Рядок 1495, графи 3 і 4 

Форма № 1-м, сума рядків 1400, 1410, 1415 плюс або мінус рядок 1420 мінус рядок 1425, графи 3 і 4 

33. 

Рядок 1620, графи 3 і 4 

Форма № 1-м, більше або дорівнює рядку 1621, графи 3 і 4 

34. 

Рядок 1695, графи 3 і 4 

Форма № 1-м, сума рядків 1600, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1665, 1690, графи 3 і 4 

35. 

Рядок 1900, графи 3 і 4 

Форма № 1-м, сума рядків 1495, 1595, 1695, 1700, графи 3 і 4 

36. 

Рядок 1900, графи 3 і 4 

Форма № 1-м, рядок 1300, графи 3 і 4 

3. Доповнити новою позицією «Форма № 1-мс «Баланс»» такого змісту: 

37. 

Рядок 1010, графи 3 і 4 

Форма № 1-мс, рядок 1011 мінус рядок 1012, графи 3 і 4 

38. 

Рядок 1095, графи 3 і 4 

Форма № 1-мс, сума рядків 1010, 1090, графи 3 і 4 

39. 

Рядок 1195, графи 3 і 4 

Форма № 1-мс, сума рядків 1100, 1155, 1165, 1190, графи 3 і 4 

40. 

Рядок 1300, графи 3 і 4 

Форма № 1-мс, сума рядків 1095, 1195, графи 3 і 4 

41. 

Рядок 1425, графи 3 і 4 

Форма № 1-мс, як правило менше або дорівнює рядку 1400, графи 3 і 4 

42. 

Рядок 1495, графи 3 і 4 

Форма № 1-мс, рядок 1400 плюс або мінус рядок 1420 мінус рядок 1425, графи 3 і 4 

43. 

Рядок 1695, графи 3 і 4 

Форма № 1-мс, сума рядків 1600, 1615, 1620, 1625, 1630, 1690, графи 3 і 4 

44. 

Рядок 1900, графи 3 і 4 

Форма № 1-мс, сума рядків 1495, 1595, 1695, графи 3 і 4 

45. 

Рядок 1900, графи 3 і 4 

Форма № 1-мс, рядок 1300, графи 3 і 4 

4. Позицію «Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»» викласти в такій редакції: 

64. 

Рядок 2280, графа 3 

Форма № 2-м, сума рядків 2000, 2120, 2240, графа 3 

65. 

Рядок 2285, графа 3 

Форма № 2-м, сума рядків 2050, 2180, 2270, графа 3 

66. 

Рядок 2290, графа 3 

Форма № 2-м, рядок 2280 мінус рядок 2285, графа 3 

67. 

Рядок 2350, графа 3 

Форма № 2-м, рядок 2290 мінус рядок 2300, графа 3 

68. 

Рядки 2000-2350, графи 4 

Форма № 2-м за аналогічний період попереднього року, рядки 2000-2350, графи 3 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) 

5. Доповнити новою позицією «Форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»» такого змісту:  

69. 

Рядок 2280, графа 3 

Форма № 2-мс, сума рядків 2000, 2160, графа 3

70. 

Рядок 2285, графа 3 

Форма № 2-мс, сума рядків 2050, 2165, графа 3 

71. 

Рядок 2290, графа 3 

Форма № 2-мс, рядок 2280 мінус рядок 2285, графа 3 

72. 

Рядок 2350, графа 3 

Форма № 2-мс, рядок 2290 мінус рядок 2300 мінус або плюс рядок 2310, графа 3 

73. 

Рядки 2000-2350, графи 4 

Форма № 2-мс за попередній період, рядки 2000-2350, графи 3 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)