вгору

Підприємствам до 1 лютого треба видати наказ (розпорядження) про стан військового обліку за минулий рік

Нагадаємо нашим читачам, що з 05.01.2023 року набрав чинності Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою Кабміну від 30.12.2022 р. № 1487. 

Згідно з п. 72 Порядку передбачено, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації: 

  • проводять щороку відповідно до затверджених ними планів перевірку стану військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління, підпорядковуються їм, контролюються ними або функції з управління якими вони здійснюють; 
  • складають за результатами перевірки акти, які надсилаються у двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки відповідним підприємствам, установам та організаціям і районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок; 
  • щороку до 1 лютого видають накази (розпорядження) про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі звітів, результатів вжитих заходів та перевірок стану військового обліку в минулому році відповідно до компетенції. 

Наказами (розпорядженнями) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, інші заходи щодо поліпшення стану військового обліку, а також затверджуються плани перевірок стану військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління. 

Державні органи подають щороку до 10 лютого витяги з наказів (розпоряджень) до Генерального штабу Збройних Сил. 

Про дотримання правил ведення військового обліку також читайте тут.