вгору

Питання – відповіді щодо єдинників 4 групи (юрособи) та МПЗ

Пресслужба ДПСУ надала відповіді на поширені запитання юросіб-єдинників 4 групи та сплати ними мінімального податкового зобовязання (далі – МПЗ). 

1. Фермерське господарство (далі – ФГ) використовує у своїй діяльності земельні ділянки, які знаходяться у власності, оренді або постійному користуванні члена ФГ на підставі ст. 12 Закону України «Про фермерське господарство», тобто без укладення договору оренди. Цільове призначення ділянки: для ведення ФГ. Хто має сплачувати МПЗ щодо цієї земельної ділянки: ФГ як юрособа чи член ФГ як фізособа? 

Оскільки держреєстрація договору оренди між ФГ та його членом відсутня, МПЗ виникає саме у члена ФГ-фізособи як у власника земельної ділянки сільгосппризначення. 

За відсутності держреєстрації переходу права власності або права користування, у т.ч. оренди, емфітевзису, суборенди, на земельну ділянку, віднесену до сільгоспугідь, від одного власника, орендаря, користувача на інших умовах (у т. ч. на умовах емфітевзису) до іншого власника, орендаря, користувача на інших умовах (у т. ч. на умовах емфітевзису) протягом календарного року МПЗ щодо такої земельної ділянки визначається для попереднього власника, орендаря, користувача на інших умовах (у т.ч. на умовах емфітевзису) на загальних підставах за податковий (звітний) рік (п. 38-1.4 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). 

2. Чи враховуються у зменшення МПЗ суми ПДФО та військовий збір (далі – ВЗ), сплачені з доходів від трудової участі та дивідендів членів ФГ? 

До суми сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок відносяться, зокрема, ПДФО та ВЗ з доходів фізосіб, які перебувають з платником податку у трудових або цивільно-правових відносинах (крім доходів, які сплачені за придбання товарів у фізосіб), з доходів за договорами оренди, суборенди, емфітевзису земельних ділянок сільгосппризначення (п.п. 141.9.2, 297-1.2 – 297-1.5 ПКУ). 

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про фермерське господарство» трудові відносини у ФГ базуються на основі праці його членів. У разі виробничої потреби ФГ має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом). Трудові відносини членів ФГ регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), – законодавством України про працю. 

Членами ФГ не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом). 

Сума ПДФО та ВЗ, сплаченого з доходу, який виплачується члену ФГ пропорційно його трудової участі в діяльності ФГ, враховується при визначенні МПЗ. 

При отриманні інших доходів (у т. ч. з дивідендів) фізособою, яка не перебуває з платником податку у трудових або цивільно-правових відносинах, сума ПДФО та ВЗ сплаченого з такого доходу не враховується при визначені МПЗ. 

3. За 2022 рік орендна плата за земельну ділянку нарахована і виплачена фізособі у 2023 році. Чи можна включити у зменшення МПЗ за 2023 рік ПДФО та ВЗ, утримані з такої орендної плати? 

Оскільки ПДФО та ВЗ та орендна плата за земельну ділянку була сплачена в 2023 році, суб’єкт господарювання має право включити таку суму ПДФО та ВЗ у рахунок МПЗ за 2023 рік.  

При розрахунку МПЗ включається, зокрема, сума сплаченого ПДФО та ВЗ з доходів фізичних осіб за договорами оренди, суборенди, емфітевзису земельних ділянок, віднесених до сільгоспугідь, за податковий (звітний) рік (п. 297-1.1 ПКУ). 

4. Сільгосппідприємство є єдинником групи, у 2022 році земельні ділянки знаходилися на території активних бойових дій. Земельні ділянки орендує як у фізосіб, так і у тергромади. Як визначити період, протягом якого підприємство звільнене від нарахування МПЗ: з 1 січня по 31 грудня 2022 р. (як для фізосіб) чи з 1 березня по 31 грудня (як для юросіб)? 

Не нараховується та не сплачується загальне МПЗ за земельні ділянки, земельні частки (паї), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих рф територіях України: 

  • за 2022 р. – у частині земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності чи користуванні фізосіб; 
  • з 1 березня 2022 р. до 31 грудня 2022 р. – у частині земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності чи користуванні юросіб та ФОП. 

Сума МПЗ за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені пп. 69.15 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, визначається пропорційно кількості місяців, коли такі земельні ділянки (земельні частки (паї) підлягали оподаткуванню платою за землю або єдиним податком 4 групи. 

Платники податків, які до дати набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» визначили та задекларували в податковій звітності МПЗ за 2022 – 2023 роки за земельні ділянки, що розташовані на територіях, визначених абз. першим пп. 69.15 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, мають право відкоригувати нараховані за 2022 – 2023 роки суми загального МПЗ шляхом подання в порядку, визначеному ПКУ, уточнюючих податкових декларацій (пп. 69.15 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). 

5. Договір емфітевзису укладений у 2019 р. Уся сума по договору виплачена у 2019 р. Чи можна, починаючи із 2022 р., щорічно враховувати у зменшення МПЗ суми ПДФО та ВЗ, які утримані та сплачені у 2019 р., пропорційно сумі нарахованої амортизації? 

У разі використання земельної ділянки на праві емфітевзису ПДФО та ВЗ, сплачені під час здійснення виплат за таким договором емфітевзису, щорічно враховуються у частці, розрахованій пропорційно до річної суми нарахованої амортизації на нематеріальний актив у вигляді права користування земельною ділянкою за договором емфітевзису (пп. 297-1.6 ПКУ. 

Таким чином, враховувати можна. 

6. Податки (єдиний податок, податок на прибуток) за останній звітний період 2022 р. сплачуються у 2023 р. (по строку сплати, визначеному ПКУ). За який рік такі податки слід включити у зменшення МПЗ: за 2022 чи за 2023? 

За 2023 рік. 

7. Юрособа орендує земельну ділянку, віднесену до сільгоспугідь, яка знаходиться у власності фізособи та знаходиться у межах населеного пункту. Чи повинна юрособа визначати МПЗ за таку ділянку? 

Оскільки ділянка знаходиться у власності фізособи та за умови відсутності держреєстрації переходу права власності або права користування юрособа не визначає МПЗ по такій земельній ділянці. 

Водночас, слід звернути увагу, що МПЗ також не визначається, зокрема, щодо земельних ділянок, віднесених до сільгоспугідь, які належать фізособам на праві власності та/або на праві користування та станом на 1 січня 2022 р. знаходилися у межах населених пунктів (п. 38-1.2 ПКУ). 

8. Земельна ділянка сільгосппідприємства у 2022 р. знаходилася на території активних бойових дій, тобто воно звільняється від сплати МПЗ за період із 1 березня по 31 грудня 2022 р. При визначенні МПЗ за січень – лютий 2022 р. які податки враховувати у зменшення МПЗ: сплачені тільки у січні – лютому чи сплачені протягом усього 2022 р.? 

При розрахунку МПЗ включається, зокрема, загальна сума сплачених платником єдиного податку податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, повязаних з виробництвом та реалізацією власної сільujcgпродукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільгоспугідь, та визначених відповідно до п. п. 297-1.2, 297-1.3, 297-1.4 або 297-1.5 ПКУ витрат на оренду земельних ділянок (загальна сума сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок) протягом податкового (звітного) року (п. 297-1.1 ПКУ). 

9. Чи можуть оштрафувати платника податків за заниження МПЗ за 2022 р., якщо помилка буде виявлена під час податкової перевірки – документальної чи камеральної? 

Штрафні санкції, передбачені ст. 123 ПКУ при визначенні податкових зобов'язань платників податків з урахуванням МПЗ за 2022 р., а також штрафні санкції, передбачені ст. 124 ПКУ за несвоєчасну сплату узгодженого податкового зобов’язання з ПДФО, розрахованого контролюючим органом з урахуванням загального МПЗ за 2022 рік, не застосовуються (п. 65 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). 

10. Згідно з договором оренди орендна плата складає 8% НГО земельної ділянки. Наказом керівника у 2023 р. вирішено виплатити орендодавцям орендну плату у розмірі 12% НГО. Чи будуть ПДФО та ВЗ, сплачені з такої орендної плати в повному обсязі, враховуватися у зменшення МПЗ? 

У разі якщо відповідно до наказу по підприємству здійснюється виплата орендної плати орендодавцям-фізособам за передані ними в користування платнику МПЗ земельні ділянки у розмірі, більшому ніж передбачено відповідним договором оренди, і при цьому вся така виплата відображена в регістрах бухобліку, оподатковується та відображається у звітності за правилами, встановленими для орендної плати, то сплачені з неї суми ПДФО та ВЗ можуть бути враховані під час визначення МПЗ. 

11. Підприємство в 2022 р. було єдинником 4 групи. З 01 квітня 2022 р. перейшло на ЄП 3 групи зі ставкою 2%. З 01 серпня 2023 р. відповідно до Закону України від 30.06.2023 р. № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» автоматично повинно повернутись на сплату ЄП 4 групи. Землі, що використовує підприємство, знаходяться на ТОТ. В зв’язку з цим виникає питання щодо механізму автоматичного переходу: 

- чи повинно підприємство подати податкову декларацію на 2023 р. загальну та звітну, а потім уточнену із нульовим нарахуванням податку? 

- чи враховується обов’язкова 75%-ва частка власного сільгоспвиробництва за підсумками 2022 р. при такому автоматичному поверненні. І якщо немає 75% частки, то потрібно перейти на загальну систему оподаткування? 

Особливості переходу суб’єктів господарювання, які використовували особливості оподаткування спрощеної системи оподаткування на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачено п. 9-1 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ. 

Єдинники 3 групи, які станом на 31 липня 2023 р. використовували особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ, та не відмовилися від їх використання самостійно, з 1 серпня 2023 р. автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ (пп. 9-1.1 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ). 

Отже, оскільки до переходу на особливості оподаткування (у І кварталі 2022 р.) платник перебував на 4 групі ЄП, платник автоматично з 01 серпня 2023 р. (у 2023 році) вважається єдинником 4 групи. При цьому з метою своєчасного декларування податкових зобов’язань платнику податків необхідно: 

  • подати до 30 жовтня 2023 (включно) загальну та звітну(і) податкові декларації платника єдиного податку 4 групи на поточний 2023 рік (за період з 01.08.2023 по 31.12.2023) до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельної(их) ділянки(ок). У складі таких Декларацій на поточний 2023 рік подається, зокрема, Додаток 3 «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік» (далі – Додаток 3) як невід’ємна частина податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи. При цьому якщо розрахунок загального МПЗ за податковий (звітний) 2022 рік здійснювався в складі податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні за грудень 2022 року, то показники Додатка 3 до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи не заповнюються (в паперовому вигляді проставляються прочерки); 
  • сплатити єдиний податок за III квартал 2023 року – до 30 жовтня 2023 (включно) та IV квартал 2023 року – до 30 січня 2024 (включно). 

12. Підприємство – єдинник 4 групи знаходиться на території активних бойових дій. При поданні уточнюючої декларації за 2022 рік, як розрахувати суму єдиного податку за січень – лютий: 

- виходячи із пропорції сплати, передбаченої пп. 295.9.2 ПКУ, тобто 10% річної суми поділити на 3 місяці і помножити на 2 місяці; 

- чи річну суму ЄП поділити на 365 днів і помножити на кількість днів за січень – лютий? 

Платники єдиного податку четвертої групи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 01 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік (пп. 295.9.1 ПКУ). 

Сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах (пп. 295.9.2 ПКУ): 

  • у I кварталі – 10%; 
  • у II кварталі – 10%; 
  • у III кварталі –50%; 
  • у IV кварталі – 30%. 

Враховуючи зазначене, у разі подання уточнюючого розрахунку за 2022 р. для розрахунку єдиного податку за січень – лютий 2022 р. необхідно всю річну суму єдиного податку поділити на 12 місяців та помножити на 2 місяці. 

13. При поданні уточнюючої декларації платника єдиного податку 4 групи протягом звітного (2023 р.) року у зв’язку із збільшенням або зменшенням об’єкту оподаткування, як заповнювати Додаток 3 за 2022 рік до такої декларації: подавати з тими ж даними, що були зазначені у загальній (звітній) декларації, чи подавати пустий Додаток? 

В уточнюючій декларації платника єдиного податку 4 групи відображаються правильні показники у повному обсязі, тобто подавати з тими ж даними. 

14. Як заповнювати рядки 02-03 Додатку 3 до звітної декларації платника єдиного податку 4 групи? Тобто, чи враховувати тільки податки, сплачені на відповідній тергромаді, чи загальну суму сплачених підприємством податків потрібно розподіляти пропорційно площі сільгоспугідь, розташованих у відповідній громаді? 

У звітних деклараціях зазначається загальна сума сплачених податків, розподілена пропорційно площі сільгоспугідь, розташованих у відповідній громаді. 

Єдинники – власники, орендарі, користувачі на інших умовах (у т.ч. на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільгоспугідь, а також голови сімейних ФГ, у т.ч. щодо земельних ділянок, що належать членам такого сімейного ФГ та використовуються таким сімейним ФГ, зобов’язані подавати додаток з розрахунком загального МПЗ у складі податкової декларації за податковий (звітний) рік (п. 297-1.1 ПКУ). 

У такому додатку, зокрема, зазначаються: 

  • кадастрові номери земельних ділянок, які використовуються такими платниками для здійснення підприємницької діяльності, та для яких визначається МПЗ, їх нормативна грошова оцінка та площа таких земельних ділянок; 
  • сума загального МПЗ, сума МПЗ щодо кожної земельної ділянки. 

При позитивному значенні різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок єдинник 4 групи зобовязаний збільшити визначену в податковій декларації за наступний за звітним податковий (звітний) рік суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету, на суму такого позитивного значення. 

Для платників єдиного податку 4 групи сума такого збільшення розподіляється між відповідними місцевими бюджетами та перераховується пропорційно частці земельних ділянок сільгосппризначення, розташованих на території відповідної тергромади, у загальній площі таких земельних ділянок, власником або користувачем яких є платник податку (п. 297-1.7 ПКУ). 

Тобто, єдинники 4 групи (юрособи) розраховують МПЗ в цілому по платнику та у разі виникнення позитивного значення розподіляють суму такого збільшення між відповідними місцевими бюджетами та перераховують пропорційно частці земельних ділянок сільгосппризначення, розташованих на території відповідної тергромади, у загальній площі таких земельних ділянок. 

Про це повідомила ДПСУ.