вгору

ПКУ не передбачено визначення арифметичної і методологічної помилки, та відповідальності за дані помилки

У роз’ясненні Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності від 20.03.2001 № 06-10/167, а також у листі Державної податкової адміністрації України від 06.07.2001 № 9018/7/23-3317, міститься визначення термінів арифметичної і методологічної помилки.

Так, під визначенням «арифметичної помилки» слід розуміти помилку або описку, допущену платником податку при заповненні декларацій (розрахунків) або додатків до них, зокрема, при виконанні арифметичних дій, передбачених при обчисленні об’єкта оподаткування з метою визначення податкових зобов’язань з податку, збору, обов’язкового платежу (додавання або вирахування відповідних рядків), а також описку, допущену при перенесенні даних із додатків, на підставі яких заповнюються відповідні рядки декларації (неправильно поставлена кома при застосуванні одиниці виміру, неправильно перенесений підсумок з додатка та ін.).

Під «методологічною помилкою» слід розуміти помилку, допущену платником податків при складанні ним декларації, яка полягає у неправильному застосуванні або незастосуванні ставок оподаткування чи коефіцієнтів при визначенні податкового зобов’язання з того чи іншого податку, збору (обов’язкового платежу).

Ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено визначення понять, які вживаються в ПКУ. В даній статті поняття арифметичні або методологічні помилки відсутні.

У гл. 11 ПКУ не передбачено застосування відповідальності до платників податків у разі виявлення порушень, які не призвели до заниження податкових зобов’язань.

Враховуючи вищенаведене, ПКУ не передбачено визначення арифметичної або методологічної помилки, та відповідальності за дані помилки.

Про це повідомили податківці на сайті ГУ ДПС у Дніпропетровській області.