вгору

Подання фінзвітності до ДПС: особливості

Хто та як звітує?

Платники податку на прибуток (крім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996) зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом), подають разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінзвітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Це встановлено п. 46.2 ПКУ.

Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону № 996 зобов’язані оприлюднювати річну фінзвітність та річну консолідовану фінзвітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період:

- звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором.

Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подаються платниками податку згідно з цим абзацом за формою, визначеною згідно із Законом № 996, у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.

Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абз. першого–другого п. 46.2 ПКУ, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку) та її невід’ємною частиною.

Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону № 996 зобов’язані оприлюднювати річну фінзвітність та річну консолідовану фінзвітність разом з аудиторським звітом, подають ДПС річну фінзвітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. 

Особливості звітування

№ з/п

Суб’єкт господарювання

Податкові (звітні) періоди

Строки та особливості подання звітності

1

Держпідприємства, які подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу), держдивіденди

Календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік

Складається наростаючим підсумком та подається разом з фінзвітністю у строки, відповідно до ст. 49 ПКУ.

2

Господарські товариства, корпоративні права яких частково належать державі, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100%, що не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 01 травня року, який настає за звітним

Календаний рік

До 10 червня року, наступного за звітним. 

 

3

Платники податку на прибуток – виробники сільгосппродукції

Річний період (починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року,  пп. 137.4.1 ПКУ)

Подають з декларацією про податок на прибуток фінзвітність за I півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за I півріччя поточного звітного року.

4

Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ПКУ

Календарний рік

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річна фінансова звітність.

Про це проінформувало ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

Формат подання

Порядок подання фінансової звітності затверджено постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (далі – Порядок № 419)

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за НП(С)БО або МСФЗ або НП(С)БО в державному секторі відповідно до законодавства (абзац другий п. 2 Порядку № 419).

Згідно з абзацом третім п. 49.4 ПКУ фінансова звітність, звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються згідно з вимогами абзаців першого та другого п. 46.2 ПКУ, подаються в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV та «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII до ДПС платниками податку на прибуток та неприбутківцями, які подають податкову звітність в електронній формі.

Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами затверджено наказом Мінфіну від 06.06.2017 р. № 557.

Для формування та передачі звітності в електронному вигляді суб’єктами господарювання призначений Формат (стандарт) електронного документа звітності суб’єктів господарювання, затверджений наказом Міндоходів і зборів від 29.11.2013 р. № 729 (далі – Формат (стандарт)).

Кожний документ звітності є файлом, що містить інформацію лише щодо одного звіту, перерахунку, декларації, додатка до декларації тощо. Документи можуть подаватись як окремими файлами, так і пакетом (п. 2 Формату (стандарту)).

Пакет звітних документів – певний перелік документів одного типу чи різних типів, що подаються суб’єктом господарювання в одному звітному періоді. Пакет повинен містити основний документ звітності та необхідні додатки до нього. Фізично пакетом документів є набір XML-файлів, які називаються згідно з форматом (стандартом) електронної звітності (п. 3 Формату (стандарту)).

Отже, платниками податків для формування та передачі фінансової звітності в електронному вигляді використовуються файли у форматі XML.

Платники для формування електронних документів самостійно на власний розсуд можуть обрати будь-яке програмне забезпечення. В програмі M.E.Doc можна подавати і річну фінансову звітність, а також звітність за міжнародними стандартами (формат iXBRL). Докладніше про це у розділі МСФЗ (iXBRL) в Блозі бухгалтера.

Режим «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету дозволяє платнику направити до органу ДПС разом із супровідним листом аудиторський звіт у форматі pdf (обмеження 5 МБ).

Датою подання аудиторського звіту із супровідним листом є дата реєстрації супровідного листа в органі ДПС. 

Така відповідь розміщена на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 102.20.01.

Відповідальність

У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінзвітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, застосовується відповідальність, передбачена п. 120.1 ПКУ, для подання податкових декларацій (розрахунків), а саме:

  • штраф в розмірі 340 грн,за кожне таке неподання (несвоєчасне подання);
  • штраф 1020 грнза повторне протягом року порушення.