вгору

Подання повідомлень про участь у МГК

Нагадуємо, що 28.04.2023 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо iмплементацiї мiжнародного стандарту автоматичного обмiну iнформацiєю про фiнансовi рахунки» вiд 20.03.2023 р. № 2970-IX (далі – Закон № 2970).  

Цим Законом передбаченi змiни, зокрема, до пп. 39.4.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), відповідно до яких повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі – Повідомлення про участь у МГК) зобов’язані подавати платники податків, які є учасниками відповідної міжнародної групи компаній та у звітному році здійснювали контрольовані операції.  

Повідомлення про участь у МГК подається до 1 жовтня року, що настає за звітним. 

Відповідно до внесених змін до пп. 39.4.2.2 ПКУ повідомлення про участь у МГК має містити, зокрема, таку інформацію: 

а) дані про материнську компанію МГК, до якої входить платник податків, зокрема її назву, дані про державу (територію) податкового резидентства, державу (територію) реєстрації (якщо відрізняється від держави/території податкового резидентства), ідентифікаційний (реєстраційний) номер (код), присвоєний материнській компанії як платнику податків у державі (території) її реєстрації, будь-які інші ідентифікаційні (реєстраційні) номери (коди) материнської компанії та їх тип, інформацію про адресу (адреси) материнської компанії (адреса місцезнаходження, адреса місця здійснення підприємницької діяльності тощо); 

б) дані про учасника МГК, який є уповноваженим учасником такої міжнародної групи компаній на подання звіту у розрізі країн МГК, до якої входить платник податків (за наявності такого уповноваженого учасника), зокрема його назву, дані про державу (територію) податкового резидентства, державу (територію) реєстрації (якщо відрізняється від держави/території податкового резидентства), ідентифікаційний (реєстраційний) номер (код), присвоєний учаснику МГК як платнику податків у державі (території) його реєстрації, будь-які інші ідентифікаційні (реєстраційні) номери (коди) учасника МГК та їх тип, інформацію про адресу (адреси) такого учасника МГК (адреса місцезнаходження, адреса місця здійснення підприємницької діяльності тощо); 

в) дата, яка є останнім днем фінансового року, за який складається консолідована фінансова звітність міжнародної групи компаній, а якщо така звітність не складається – дата закінчення фінансового року відповідно до внутрішніх положень материнської компанії МГК; 

г) інформація про розмір сукупного консолідованого доходу МГК за фінансовий рік, що передує звітному, розрахований згідно із стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія МГК. 

Якщо законодавство іноземної юрисдикції податкового резидентства материнської компанії не передбачає вимоги щодо подання звітів у розрізі країн МГК для цілей автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією, у повідомленні про участь у МГК зазначається також інформація про те, що материнська компанія МГК не зобов’язана подавати звіт у розрізі країн МГК. 

Про це інформує Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП. 

Нагадуємо нашим читачам, що повідомлення про участь у міжнародній групі компаній зручно подати у М.E.Doc (ідентифікатор форми J1800102). 

Про перше подання Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній читайте у Блозі бухгалтера, Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.