вгору

Податковий борг: чим погасити у разі нестачі коштів?

24.07.2018

Держава: звітність та податки

Податковий борг – сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений Податковим кодексом України (далі – ПКУ) строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПКУ (пп. 14.1.175 ПКУ).

У разі наявності у платника податків податкового боргу контролюючі органи зобов’язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення податкового боргу (п. 87.9 ПКУ), з урахуванням черговості його виникнення.

До відома! Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов’язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Тобто, податковий борг погашається перед погашенням податкових зобов’язань, які не є податковим боргом, у порядку календарної черговості його виникнення.

Джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених ПКУ, а також інших законодавчими актами (п. 87.2 ПКУ).

ПКУ визначено перелік майна та коштів, які не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника податків (п. 87.3 ПКУ).

Як зазначають податківці, якщо здійснення заходів щодо погашення податкового боргу платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, не привело до повного погашення суми податкового боргу або у разі недостатності у платника коштів для погашення податкового боргу, контролюючий орган визначає дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав, джерелом погашення податкового боргу такого платника податків (абз. 1 п. 87.5 ПКУ).

Крім того, у разі відсутності у платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом юридичної особи, майна, достатнього для погашення його грошового зобов’язання або податкового боргу, джерелом погашення грошового зобов’язання або податкового боргу такого платника податків є майно такої юридичної особи, на яке може бути звернено стягнення згідно з п. 87.6 ПКУ.

Звертаємо увагу! Помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику, відповідно до ст. 43 ПКУ та ст. 301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.