вгору

Податковий календар на серпень 2019 року

Пятниця, 9 серпня 2019 р.

Останній день подання

 • звіту про обсяги виробництва та реалізації за липень 2019 р.:
 • спирту (форма № 1РС);
 • алкогольних напоїв (форма № 2РС);
 • тютюнових виробів (форма № 3РС);
 • звіту про обсяги придбання та реалізації у оптовій мережі за липень 2019 р.:
 • алкогольних напоїв (форма № 1ОА);
 • тютюнових виробів (форма № 1ОТ);
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за півріччя 2019 р.;
 • розрахунку податку на прибуток нерезидента платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за півріччя 2019 р.;
 • розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за півріччя 2019 р.;
 • розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприєм­ствами та їхніми об'єднаннями, за II квартал 2019 р.;
 • податкової декларації про майновий стан і доходи ФОП, які перейшли на загальну систему оподаткування або здійснили держреєстрацію без одночасного подання заяви про перехід на єдиний податок  за II квартал 2019 р.;
 • податкової декларації з ПДВ платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за II квартал 2019 р.;
 • податкової декларації туристичного збору  за II квартал 2019 р.;
 • податкової декларації екологічного податку  за II квартал 2019 р.;
 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, (форма № 1ДФ) за II квартал 2019 р.;
 • податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за півріччя 2019 р.;
 • податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи –підприємця  за півріччя 2019 р. (платниками ЄП групи 3);
 • податкової декларації платника єдиного податку –  фізичної особи – підприємця єдинниками, віднесеними до груп 1 та 2, у разі перевищення обсягу доходу, визначеного в п. 291.4 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід у групу 3 чи 3 другу єдинників чи відмови від спрощеної системи;
 • звіту про суми податкових пільг  за II квартал 2019 р.;
 • податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів  за II квартал 2019 р.;
 • податкової декларації з рентної плати платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за II квартал 2019 р.

Четвер, 15 серпня 2019 р.

Останній день подання

 • звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за липень 2019 р. (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку;
 • довідки про використані розрахункові книжки за липень 2019 р.

Понеділок, 19 серпня 2019 р.

Останній день сплати

 • збору за місця для паркування транспортних засобів за II квартал 2019 р.;
 • туристичного збору за ІІ квартал 2019 року;
 • єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані платниками єдиного податку груп 1 та 2 за II квартал 2019 р.;
 • ПДВ платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за II квартал 2019 р.;
 • податку на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за IІ квартал 2019 р.;
 • частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІI квартал 2019 р.;
 • єдиного податку платниками – юридичними та фізичними особами, віднесеними до групи 3, за II квартал 2019 р.;
 • екологічного податку  за II квартал 2019 р.;
 • рентної плати платниками, для яких звітним періодом є квартал, за II квартал 2019 р.

Вівторок, 20 серпня 2019 р.

Останній день подання

 • податкової декларації з рентної плати за липень 2019 р. з розрахунком рентної плати за:

- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- користування радіочастотним ресурсом України;

- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

 • податкової декларації з ПДВ за липень 2019 р.;
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за липень 2019 р. у разі неподання податкової декларації на 2019 рік;
 • декларації акцизного податку за липень 2019 р.;
 • звіту з ЄСВ роботодавцями за липень 2019 р.;

Останній день сплати

 • авансових внесків з єдиного податку за серпень ФОП, що обрали спрощену систему оподаткування  груп 1 та 2;
 • ЄСВ роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств) за липень 2019 р.

Середа, 28 серпня 2019 р.

Останній день сплати

 • ЄСВ гірничими підприємствами з доходу за липень 2019 р.

Четвер, 30 серпня 2019 р.

Останній день сплати

 • рентної плати за липень 2019 р.;
 • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за липень 2019 р.;
 • ПДВ за липень 2019 р.;
 • акцизного податку за липень 2019 р.;
 • ПДФО податковим агентом за липень 2019 р., якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується (не надається) платнику податку;
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за липень 2019 р.